Starobnú penziu nad priemernou mzdou malo na konci vlaňajška 9,1 tisíca ľudí

Diskusia 5  Zdroj: SITA

19. 6. 2017 - Pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde ku koncu vlaňajška predstavoval 45,80 %, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 0,80 percentuálneho bodu.

Ku koncu minulého roka dostávalo 9,1 tisíca penzistov starobný dôchodok presahujúci priemernú mzdu na Slovensku v sume 912 eur. Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2016, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde ku koncu vlaňajška predstavoval 45,80 %, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 0,80 percentuálneho bodu.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka dosiahol 417 eur. Tento druh dôchodku pritom poberalo takmer 1,05 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu decembra vlaňajška dostávalo 20,2 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 389 eur. Priemerný invalidný dôchodok bol na konci minulého roka na úrovni 263 eur. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu vlaňajška evidovala 235,1 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.