Železnice SR chcú dať na dodávku koncových zariadení IT technológií predbežne 9,2 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

18. 6. 2017 - Celkový rámec predmetu zákazky je stanovený koncepčne v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a plánované pre oblasť IT podpory železničnej dopravy a údržby infraštruktúry, oznámili Železnice Slovenskej republiky vo vyhlásenej verejnej súťaži.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú vynaložiť na dodávku koncových zariadení informačných a telekomunikačných technológií a s tým súvisiacich služieb za štyri roky predbežne 9,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (11,04 mil. eur vrátane dane). "Celkový rámec predmetu zákazky je stanovený koncepčne v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a plánované pre oblasť IT podpory železničnej dopravy a údržby infraštruktúry," oznámil štátny prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry vo vyhlásenej verejnej súťaži.

Lehota na predkladanie ponúk je 17. júla, pričom tie musia platiť minimálne do 31. decembra tohto roka a dodávateľ má vzísť z elektronickej aukcie. Železnice plánujú uzavrieť rámcovú dohodu s jediným vybraným uchádzačom. Jednou z podmienok účasti je predložiť zoznam dodaných koncových zariadení informačných a telekomunikačných technológií za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Tender pre železnice zabezpečuje Centrálna obstarávacia agentúra, s.r..o. z Nitry.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur.