Prečo sa oplatí byť optimistom: Nie je jedno, či idete s prúdom, alebo proti nemu

Diskusia 4  
Prečo sa oplatí byť optimistom: Nie je jedno, či idete s prúdom, alebo proti nemu
Zdroj: pragmatic capitalism
Foto: thinkstock


17. 6. 2017 - Ak strávite dostatok času spravovaním peňazí, viete sa, že extrémistické názory sú veľmi nebezpečné. Byť permanentne býkom je zvyčajne z dlhodobého hľadiska správne, ale určite na to občas doplatíte. Naopak byť permanentne medveďom, vyzerá ako správne len v zriedkavých prípadoch, ale v dlhodobom výhľade na to taktiež doplatíte. Obe tieto pozície sú nebezpečné, veľmi nebezpečné.

Využívam vertikálnu perspektívu na to, aby som vo svojom živote dokázal všetko pochopiť. To znamená, že sa snažím porozumieť veľkému obrazu a potom ho rozdeliť na množstvo menších obrázkov. Ak chcem napríklad pochopiť, ako dokážem postaviť čln, aby som sa dostal z bodu A do bodu B, musím najprv pochopiť fyzikálnym procesom, ktoré umožňujú člnu plávať na hladine. Potrebujem postaviť plavidlo tak, aby spĺňalo podmienky tohto makroprostredia. A potom potrebujem získať všetky malé detaily o tom, ako sa člnom dostanem do svojho cieľa (navigácia, energia, údržba atď.).

Aby ste znásobili pravdepodobnosť úspechu pri investovaní, musíte postupovať v podstate rovnako. Musíte pochopiť niektoré makrosúvislosti, ako tento svet funguje, aby ste mohli realizovať mikro plán, ktorý bude fungovať. Pokiaľ ide o finančné trhy, mali by ste začať s jednou podstatnou makroekonomickou skutočnosťou.

Kapitalizmus odmeňuje pokrok tým, že obohacuje tých, ktorí sú inovatívni a produktívni.

Samozrejme je to zjednodušené faktické vyhlásenie. Vy ale žijete v kapitalistickom systéme, asi by ste od neho očakávali, že dosiahne dlhodobý pokrok. Ale vaša definícia "pokroku" nemusí byť rovnaká ako definícia pokroku kapitalistov. V očiach kapitalistov predstavujú "pokrok"  vyššie zisky. Vyššie zisky by nemali byť nevyhnutne zamieňané s vyššou životnou úrovňou. Zatiaľ čo vyššie zisky zvyčajne znamenajú, že ľudia platia za tovary a služby na zlepšenie vlastnej životnej úrovne, nie je správne tvrdiť, že vyššie zisky znamenajú aj vyššiu životnú úroveň. Ale o to tu teraz nejde.

Podstatné je, že byť permanentným pesimistom v rámci finančného trhu je niečo podobné, ako by ste sa plavili proti prúdu. Bojujete proti veľmi silnému dlhodobému trendu, v ktorom sa milióny ľudí každodenne prebúdzajú a premýšľajú o spôsoboch, ako dokázať, že sa mýlite.

Prečo sa oplatí byť optimistom: Nie je jedno, či idete s prúdom, alebo proti nemu

Samozrejme, tento názor by sme nemali považovať za extrémny. Pozícia permanentného medveďa je ale obzvlášť nebezpečná, pretože očakávate dlhodobý trend s vysokou pravdepodobnosťou vyššej úrovne produkcie a zisku v rámci kapitalistického systému. Finančné trhy však nie sú hospodárstvo. Finančné trhy, ako súčasť ľudskej psychológie, môžu robiť občas čudné veci. To je dôvod, prečo je poistenie akciového portfólia (dlhopismi, opciami atď.) veľmi šikovným spôsobom na zvýšenie istoty neistých budúcich výsledkov. Inými slovami, upravovanie vášho dlhodobého býčieho makrobiasu je veľmi dobrý spôsob, ako fungovať, pretože znižujete rozdiely, s ktorými má dav akciového trhu tendenciu narábať.

Kľúčovým odkazom je, že ak sa vám podarí pochopiť finančné trhy vo vnútri kapitalistického systému, za prirodzený východiskový bod pre pokrok budete považovať optimizmus. Podľa môjho názoru ide o veľkú lekciu z čias finančnej krízy. Napriek všetkým výhovorkám, ktoré manažéri portfólií použili za posledných 9 rokov, je realita tá, že život nekončí. Ľudia naďalej ráno vstávali a premýšľali o spôsoboch, ako dosiahnuť zisk a vyrobiť tovar, či ponúknuť služby, ktoré by poskytovali hodnotu svojim zákazníkom. A táto preklenujúca realita je trend, ktorý vám nedovolí byť permanentným medveďom. Ešte dôležitejšie je, že táto makrooperatívna realita je dôvod, prečo je rozumné začať sa dívať na finančné trhy optimistickým pohľadom.

Autorom je Cullen Roche.