Ku koncu apríla dosiahol objem úverov na bývanie 22,8 mld. eur

Diskusia 1  Zdroj:

5. 6. 2017 - Objem poskytnutých úverov na bývanie na Slovensku rastie. Banky ku koncu apríla tohto roka poskytli úvery v objeme 22,8 miliardy eur.

Objem poskytnutých úverov na bývanie na Slovensku rastie. Banky ku koncu apríla tohto roka poskytli úvery v objeme 22,8 miliardy eur. Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 219,4 milióna eur, medziročne sa zvýšil o 2,9 miliardy eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).

Väčšinu z celkového objemu poskytnutých pôžičiek tvorili iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem vzrástol na 14,8 miliardy eur. Za nimi nasledovali hypotekárne úvery, ktoré banky poskytli v celkovom objeme 5,8 miliardy eur a úvery zo stavebného sporenia vzrástli na 2,2 miliardy eur.

Spomedzi finančných domov najväčší podiel na stave poskytnutých úverov na financovanie nehnuteľnosti dosiahla Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel predstavoval 27,71 %. Za ňou nasledovali VÚB s 21,10-% podielom a Tatra banka s 13,40-% podielom.

V poskytovaní hypotekárnych úverov viedla zase VÚB, ktorej podiel dosiahol 43,20 %. Za ňou nasledovali Slovenská sporiteľňa s podielom na úrovni 23,58 % a Tatra banka s 15,52-% podielom. Najvyšší podiel v poskytovaní iných úverov na nehnuteľnosti mala Slovenská sporiteľňa, potom VÚB a ČSOB Banka.

Pri úveroch zo stavebného sporenia dlhodobo vedie Prvá stavebná sporiteľňa, ktorej podiel ku koncu januára 2017 dosiahol 84,78 %.