Stredná trieda rastie, potiahne globálnu ekonomiku

Diskusia 11  
Stredná trieda rastie, potiahne globálnu ekonomiku
Zdroj: brookings.edu
Foto: TASR/AP


3. 6. 2017 - Rozvíjajúca sa stredná trieda v rozvojových krajinách by mohla podnietiť celosvetový hospodársky rast a čiastočne kompenzovať nižší dopyt medzi spotrebiteľov zo strednej triedy v rozvinutých krajinách, ktorí sa snažili vyrovnať sa so šokmi, ktoré pre ich životnú úroveň spôsobila recesia.

Štyri relevantné ekonomické ukazovatele pomohli odhaliť, že stredná trieda rastie a môže mať kvantitatívne dôležité dôsledky pre celkové odhady trendov do budúcna.

Prieskum parity kúpnej sily
Prieskum parity kúpnej sily nahradil predchádzajúci prieskum verejno-súkromného partnerstva z roku 2005 ako základ pre porovnanie reálnych príjmov v jednotlivých krajinách. Prieskum sa líši nielen aktualizáciou cenových hladín, ale využíva aj novú metodiku na generovanie údajov na úrovni krajiny. Výsledky výrazne zmenili a zlepšili chápanie relatívnej ekonomickej sily krajín a domácností. Stručne povedané, ázijské a africké krajiny boli odhadnuté ako oveľa bohatšie v porovnaní s ostatnými krajinami, než tomu bolo predtým.

Slabý rast
Celkové oživenie nedosahuje prognózy a zaostáva tak oproti oživeniam z predchádzajúcich recesií. Veľké inštitúcie postupne a neustále znižovali prognózy rastu. Nádeje sa nepotvrdili.

HDP
Tretím vývojom je neustále zlepšovanie údajov o HDP. V niektorých krajinách došlo k prepočtu národných výsledkov, čo viedlo k významným revíziám odhadovanej produkcie a národného dôchodku.

Nové prieskumy
Po štvrté, uskutočnilo sa niekoľko nových prieskumov domácností, ktoré umožňujú aktuálnejšie vyhodnotenie rozdelenia príjmov v čase výrazných zmien v nerovnostiach v rámci krajiny a v niektorých prípadoch umožňujú priame meranie strednej triedy.

Tieto nové údaje, najmä o cenách a raste, naznačujú, že globálna stredná trieda, ktorá v roku 2016 dosiahla približne 3,2 miliardy, môže byť o viac ako 500 miliónov ľudí väčšia, než tvrdili predchádzajúce výpočty. Najmä ázijské domácnosti sa považujú za oveľa bohatšie, relatívne povedané, ako predtým.

Stredná trieda rastie, potiahne globálnu ekonomiku

Napriek ponurým predpokladom globálneho rastu sa zdá, že expanzia strednej triedy bude pokračovať. V ďalšom desaťročí môžeme vidieť rýchlejšie rozširovanie strednej triedy než kedykoľvek predtým. V priebehu niekoľkých rokov, na základe súčasných prognóz, by väčšina svetovej populácie mohla po prvýkrát získať status strednej triedy, alebo dosiahnuť vyššiu životnú úroveň bohatšej vrstvy. Najdynamickejší segment globálneho trhu strednej triedy nájdeme na medzi novými účastníkmi s pomerne nízkymi výdavkami na hlavu.

Zatiaľ čo celosvetové čísla sú poháňané vývojom v najväčších ekonomikách sveta, predovšetkým v Číne a Indii, ale rozšírenie strednej triedy bude značné aj v Ázii, odkiaľ bude 88 percent z ďalšej miliardy ľudí strednej triedy. Celosvetovo už stredná trieda míňa 35 biliónov dolárov ročne a do roku 2030 to mohlo byť ešte o 29 biliónov viac, čo predstavuje zhruba tretinu predpokladaného rastu HDP.

Stredná trieda rastie, potiahne globálnu ekonomiku

Trh spotreby strednej triedy by mohol v dlhodobom horizonte rásť v priemere o 4 %. Hoci by to mal byť určitý impulz pre globálnu ekonomiku, nie je tento rast tak veľký, ako rast dopytu generovaný výdavkami strednej triedy v Severnej Amerike a Európe v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, ktorý presiahol 5 percent ročne.

Celosvetový priemer maskuje dve odlišné skupiny zhruba porovnateľnej veľkosti. Trh strednej triedy vo vyspelých ekonomikách vyspel a predpokladá sa, že bude rásť len o 0,5 až 1 percenta ročne. Naopak trh strednej triedy v rozvíjajúcich sa ekonomikách je oveľa dynamickejší a mohol by zaznamenať ročné tempo rastu 6 percent alebo aj viac.

Zmena výdavkov nových zástupcov strednej triedy bude mať vplyv na trhy. Domácnosti, ktoré sa práve dostanú do strednej triedy, sa budú snažiť o nákup tovarov dlhodobej spotreby, ako aj služieb vrátane cestovného ruchu, zábavy, zdravia, vzdelávania a dopravy. Rastúce výdavky strednej triedy nepochybne ovplyvnia emisie uhlíka, ale táto uhlíková stopa závisí od vládnych politík. Vytváranie politickej podpory pre strednú triedu môže predstavovať väčšiu výzvu. Pokiaľ z globalizácie nebude ťažiť stredná trieda v každej krajine, môže to skončiť kolíziou záujmov medzi strednou triedou v rozvíjajúcich sa ekonomikách a krajinami vo vyspelých ekonomikách.

Nový balík "inkluzívneho rastu" musí byť vytvorený na základe spoločnej témy. Pokračujúce rozširovanie nerovnosti v príjmoch a príležitostiach a prekážky sociálnej mobility sa musia riešiť popri zachovaní výhod plynúcich z globalizácie, technologických zmien a inovácií.

Autorom je Homi Kharas, zástupca riaditeľa pre program globálnej ekonomiky a rozvoja v Brookings Institution.