Podielové fondy vykázali minulý týždeň záporné čisté predaje

Pridajte názor  Zdroj: SITA

24. 5. 2017 - Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy.

Podielové fondy sa v uplynulom týždni dostali do červených čísiel. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) fondy spravované jej členmi vykázali záporné čisté predaje v sume 814,8 tis. eur. Týždeň predtým to bolo kladných 13,9 mil. eur. Celkový objem predaja podielov predstavoval minulý týždeň 49,6 mil. eur, spätný nákup dosiahol 50,4 mil. eur.

Z ôsmich kategórií fondov boli v pluse len tri. Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy, a to v objeme 15,2 mil. eur. Nasledovali akciové fondy so sumou 4,4 mil. eur a realitné fondy vo výške 1,4 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy vo výške 15,3 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností celkovo najvyššie čisté predaje v objeme 5,2 mil. eur evidovali fondy spravované spoločnosťou Prvá penzijná. Nasledovala správcovská spoločnosť VÚB Asset Management s kladnými čistými predajmi 4,2 mil. eur. Naopak, najvyšší úbytok zdrojov evidovali fondy ESPA (AM SLSP) so zápornými čistými predajmi na úrovni 12,8 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 20. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2017-05-19.xls