Mesto po desaťročí opravilo nefunkčnú kanalizáciu

Pridajte názor  Zdroj: TASR

15. 5. 2017 - Mesto Zlaté Moravce po rokoch opravilo nefunkčnú kanalizáciu v bytovom dome na Ulici 1. mája. Podľa primátora Dušana Husára bola kanalizácia nefunkčná vyše desať rokov, problém bol v prípojke.

Mesto Zlaté Moravce po rokoch opravilo nefunkčnú kanalizáciu v bytovom dome na Ulici 1. mája. Podľa primátora Dušana Husára bola kanalizácia nefunkčná vyše desať rokov, problém bol v prípojke. Splašky sa vyplavovali do pivníc obyvateľov, ktorí bývajú na ulici v bezprostrednej blízkosti mestského úradu. Mesto začalo problém s kanalizáciou riešiť už v roku 2011, rekonštrukcia prípojky bola stavebným úradom povolená až o päť rokov neskôr. Zmluva so stavebnou firmou síce bola podpísaná už koncom minulého roka, nepriaznivé počasie však neumožňovalo začať s rekonštrukciou skôr ako na jar tohto roka.

Celková výška nákladov na rekonštrukciu nefunkčnej kanalizácie prevýšila 11.600 eur, práce boli financované z fondu rozvoja bývania. Súčasťou stavebných prác bolo geometrické zameranie, výkopové práce, uloženie revíznej šachty, hlavného kanalizačného potrubia, vysekanie otvorov v murive, osadenie prípojok, skúška tesnosti kanalizačného potrubia a záverečné terénne úpravy.