V prvom kvartáli tohto roka vyhlásili 58 konkurzov

Diskusia 1  Zdroj: SITA

21. 4. 2017 - Okrem toho súdy v prvom štvrťroku 2017 povolili 24 reštrukturalizácií, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 60 percent.

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - V prvom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených 58 konkurzov, medziročne ide o pokles o 12,12 %. Zároveň súdy v prvom kvartáli tohto roka povolili 24 reštrukturalizácií, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 60 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá prevádzkuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

„Ako pred rokom, tak aj v prvom štvrťroku 2017 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (19), priemyselná výroba (9) a stavebníctvo (9), najviac reštrukturalizácií súdy povolili podnikom v odvetviach veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (7), odborné, vedecké a technické činnosti (3) a poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (3),“ zhodnotila hlavná analytička spoločnosti CRIF SK Jana Marková.

Z regionálneho hľadiska v prvom štvrťroku 2017 najviac konkurzov vyhlásili súdy v Bratislavskom a Prešovskom kraji, oba po deväť konkurzov, najmenej v Trnavskom a Nitrianskom kraji, zhodne po päť konkurzov. Najviac povolených reštrukturalizácií bolo v Bratislavskom kraji, konkrétne sedem a v Trnavskom kraji - päť. V Žilinskom kraji nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia.

Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi právnických osôb s vyhláseným konkurzom predstavovali spoločnosti bez zamestnancov, a to 63,04 %, medzi živnostníkmi bolo najviac samozamestnávateľov, a to 75 % . Najväčšiu skupinu medzi právnickými osobami s povolenou reštrukturalizáciou predstavovali spoločnosti zamestnávajúce 10 až 99 pracovníkov, tvorilo ich 54,55 percenta. Živnostníci, ktorým bola v prvom štvrťroku 2017 povolená reštrukturalizácia, boli všetci v pozícii samozamestanávateľov.

Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v prvom kvartáli tohto roka vyhlásený konkurz, boli dva priemyselné podniky. Jedným z nich bola firma Ojala Slovakia s.r.o., ktorá vyrábala elektrické distribučné a kontrolné zariadenia a zamestnávala 200 až 249 pracovníkov. Druhým bola akciová spoločnosť ELTECO, ktorá bola zameraná na výrobu elektrických motorov, generátorov a transformátorov so 150 až 199 pracovníkmi.

Najviac zamestnancov, od 50 do 99, medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou mala spoločnosť s ručením obmedzeným INVITA, ktorá vyrába rúry, rúrky a duté profily. Ďalej firma KUPEX, ktorá spracováva a konzervuje hydinové mäso, ako aj akciová spoločnosť Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, zabezpečujúca ostatné čistiace činnosti.