Trend poklesu konkurzov pokračoval, reštrukturalizácie medziročne vzrástli

Pridajte názor  Zdroj: TASR

21. 4. 2017 - V prvom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených 58 konkurzov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 66 vyhlásenými konkurzmi predstavuje pokles o 12,12 %.

V prvom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených 58 konkurzov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 66 vyhlásenými konkurzmi predstavuje pokles o 12,12 %. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. (CRIF SK), ktorá prevádzkuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v prvom štvrťroku 2017 súdy povolili 24 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016 s 15 reštrukturalizáciami predstavuje medziročný nárast až o 60 %.

„Ako pred rokom, tak aj v prvom štvrťroku 2017 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (19), priemyselná výroba (9) a stavebníctvo (9), najviac reštrukturalizácií súdy povolili podnikom v odvetviach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (7), odborné, vedecké a technické činnosti (3) a poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (3)," zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

Z regionálneho hľadiska v prvom štvrťroku 2017 najviac konkurzov vyhlásili súdy v Bratislavskom (9) a Prešovskom kraji (9), najmenej v Trnavskom (5) a Nitrianskom kraji (5). Najviac povolených reštrukturalizácií bolo v Bratislavskom (7) a Trnavskom kraji (5), v Žilinskom kraji nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia.

Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi právnických osôb s vyhláseným konkurzom predstavovali spoločnosti bez zamestnancov (63,04 %) a medzi živnostníkmi bolo najviac samozamestnávateľov(75 %).

Najväčšiu skupinu medzi právnickými osobami s povolenou reštrukturalizáciou predstavovali spoločnosti zamestnávajúce 10 – 99 pracovníkov. Živnostníci, ktorým bola v prvom štvrťroku 2017 povolená reštrukturalizácia, boli všetci v pozícii samo zamestanávateľov.

Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v prvom štvrťroku 2017 vyhlásený konkurz, boli dva priemyselné podniky, a to Ojala Slovakia, s.r.o., ktorá vyrábala elektrické distribučné a kontrolné zariadenia a zamestnávala 200 – 249 pracovníkov, a akciová spoločnosť ELTECO, ktorá bola zameraná na výrobu elektrických motorov, generátorov a transformátorov, so 150 – 199 pracovníkmi.

Najviac zamestnancov medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou, od 50 do 99, mali spoločnosti s ručením obmedzeným INVITA, vyrábajúca rúry, rúrky, duté profily a súvisiace príslušenstvo z ocele a KUPEX, ktorá spracováva a konzervuje hydinové mäso, ako aj akciová spoločnosť Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, zabezpečujúci ostatné čistiace činnosti.

TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.