Podielové fondy sa minulý týždeň vrátili do plusu

Pridajte názor  Zdroj: SITA

21. 3. 2017 - Podielové fondy dosiahli v uplynulom týždni kladné čisté predaje za viac ako 15 mil. eur.

Prílev prostriedkov v otvorených podielových fondoch sa v uplynulom týždni opäť naštartoval. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) fondy spravované jej členmi dosiahli kladné čisté predaje vo výške 15,2 mil. eur. Týždeň predtým boli pritom v mínuse 477,8 tis. eur. Celkový objem predaja podielov predstavoval minulý týždeň 172,3 mil. eur, kým spätný nákup dosiahol 157,1 mil. eur.

Najviac prostriedkov v uplynulom týždni pribudlo v zmiešaných fondoch, ktorých kladné čisté predaje predstavovali 132,2 mil. eur. Druhý najvyšší objem s odstupom evidovali fondy alternatívnych investícií, a to 1,2 mil. eur. Naopak, najviac zdrojov ubudlo v dlhopisových fondoch, a to 117,8 mil. eur.

V rámci jednotlivých správcovských spoločností najviac zdrojov pribudlo vo fondoch Tatra Asset Management, a to 4,6 mil. eur. Druhé najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni evidovali fondy ČSOB (KBC AM) vo výške 3,2 mil. eur. Naopak, najviac peňazí ubudlo z fondov ESPA (AM SLSP), kde záporné čisté predaje predstavovali 2,1 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 11. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/udaje-o-podielovych-fondoch-v-11-tyzdni-2017.xls