BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

17. 3. 2017 - BRATISLAVA 17. marca (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- a dátumom splatnosti štátnych dlhopisov emisie č.

BRATISLAVA 17. marca (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti štátnych dlhopisov emisie č. 208, ISIN: SK4120005372, dňa 4.4.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 4.4.2017.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 214, ISIN: SK4120007204, dňa 27.4.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 27.4.2017.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009069, emitenta Československá obchodná banka, a.s., dňa 20.3.2017, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 18.3.2017.