Prílivová vlna, ktorá zdvíha všetky lode

Diskusia 2  
Prílivová vlna, ktorá zdvíha všetky lode
Zdroj: fidelity
Foto: TASR/AP


15. 3. 2017 - Podľa analytického prieskumu spoločnosti Fidelity na rok 2017, ktorý zahŕňa názory 146 analytikov trhu a fixných príjmov vychádzajúce z cca. 17 000 stretnutí s vedúcimi pracovníkmi korporácií, sa dôvera manažmentu výrazne zlepšila oproti roku 2016, kedy analytici spoločnosti Fidelity globálne zaznamenali pokles dôvery.

Globálny indikátor sentimentu Fidelity, ktorý vychádza z piatich kľúčových zložiek korporátneho  zdravia*, sa pevne posunul naspäť do oblasti ‘otepľovania’, na rozdiel od minulého roku, keď návratnosť kapitálu, manažérska dôvera a kapitálové výdavky zaznamenávali pokles, čo vyvolalo pocit ešte väčšej neistoty.

Naprieč všetkými regiónmi a odvetviami sú viditeľné cyklické sily a výkonní riaditelia v súčasnosti vnímajú rast poháňaný dopytom ako hlavný motor rastu príjmov v ich spoločnostiach, zatiaľ čo v minulom roku sa zameriavali na efektívnosť nákladov.

Pozitívne výsledky vo všetkých sektoroch

Toto globálne cyklické zrýchľovanie je prílivovou vlnou, ktorá zdvíha všetky lode. Oproti minulému roku ide o výraznú zmenu - všetky sektory zaznamenali pozitívne výsledky vo Fidelity hodnotení indikátorov sentimentu, čo naznačuje, že korporátne podmienky sa posilňujú vo všetkých oblastiach.

Najväčšie zlepšenie bolo zaznamenané vo východnej Európe, na Strednom Východe, v Afrike a v regióne Latinskej Ameriky (EEMEA/LatAm), kde sa hodnoty posunuli z 2.7 na 6.4. V Číne sa tento indikátor dostal na úroveň, akú sme naposledy zaznamenali v roku 2014.

Pozoruhodný bol tiež obrat v sentimente ‘starej ekonomiky’, ktorá mala v minulom roku veľmi slabé hodnoty, najmä v oblasti energií a surovín. Takmer všetci analytici v týchto sektoroch tvrdili, že kľúčové korporátne indikátory sa v roku 2016 zhoršovali, ale pre rok 2017 sú optimistickí.


Prílivová vlna, ktorá zdvíha všetky lode

Martin Dropkin, Riaditeľ výskumu pre oblasť fixných príjmov v spoločnosti Fidelity International, hovorí: “Keď sme minulý rok písali našu správu, boli sme primerane optimistickí v tom, že svetová ekonomika sa vyhne recesii. Ale bolo to tesné. Na trhoch bola nervozita, energetické a finančné akcie mierne prepadali a hromadili sa obavy ohľadom Číny. Avšak, od zverejnenia nášho posledného prieskumu došlo k politickým zmenám, ktoré väčšinu sveta posunuli na novú dráhu. Keďže obdobie nízkych cien ropy už máme za sebou, sektory a regióny citlivé na ceny ropy sa výrazne spamätávajú z minuloročných prepadov. Toto, v spojení s dôkazmi o miernom náraste dopytu a pokračujúcimi inováciami vo všetkých sektoroch, vyvoláva vyššiu mieru investícií a aktivity, čo sa tiež odráža v stabilnejších makroekonomických dátach. Výsledkom je, že firemné základy sa zlepšujú všade - vo všetkých regiónoch aj sektoroch.”

Zvýšené narušenie v spotrebiteľskom sektore

Je možno prekvapivé, že spoločnosti sektora spotrebných tovarov a služieb zvláštneho dopytu, ktoré zvyčajne ťažia z akéhokoľvek cyklického rozmachu, sa v tohtoročnom rebríčku indikátorov sentimentu umiestnili najnižšie. Sentiment analytikov je len veľmi mierne naklonený smerom k zlepšujúcim sa podmienkam počas roka, keďže vidíme klesajúcu dôveru manažmentu, investičných výdavkov a kapitálových výnosov. 

Michael Sayers, riaditeľ výskumu pre oblasť akcií v spoločnosti, dodáva: “Toto odráža skutočnosť, že riziká vyplývajúce z návalov priemyselných a spotrebiteľských narušení sú pre etablované subjekty dosť výrazné. Výdavky sa všade aj naďalej presúvajú z režimu offline na online, čo narúša existujúce biznis modely, zintenzívňuje konkurenciu a stláča ziskové marže."

Na druhej strane sa zdá, že oblasť IT z tohto trendu profituje najviac, pričom analytici spoločnosti Fidelity očakávajú stabilné alebo stúpajúce IT výdavky vo všetkých sektoroch a regiónoch. Viac ako polovica všetkých IT analytikov tvrdí, že manažérska dôvera sa posilňuje, čo sa v tomto roku prejaví v stúpajúcich kapitálových výdavkoch, rastúcich kapitálových výnosoch a vyšších výplatách dividend.Prílivová vlna, ktorá zdvíha všetky lode

 

Sayers dodáva: “Postavenie IT je jedinečné. Práve to je narušiteľom vo všetkých ostatných sektoroch, ale tento sektor samotný ostatné odvetvia nenarúšajú. Zatiaľ čo niektoré spotrebiteľské trhy, ako napr. smartfóny, sú relatívne vyzreté, ešte stále je tu značný priestor, v rámci ktorého môže IT preniknúť do ostatných sektorov ako je priemysel a poľnohospodárstvo.”

Ceny ropy môžu klesnúť

Avšak kým analytici Fidelity sú, pokiaľ ide o výhľad pre ich sektory, optimistickejší ako v predchádzajúcich rokoch, aj tak varujú pred určitými závažnými rizikami a poukazujú na možnosť, že ceny ropy môžu opäť klesnúť alebo rast dopytu bude sklamaním.

Prílivová vlna, ktorá zdvíha všetky lode


Prieskum tiež odhaľuje mierne zvýšenie inflačných tlakov. Rýchlejší rast inflácie - najmä v USA a UK - by mohol globálne viesť k prísnejším finančným podmienkam, čo by mohlo mnohým spoločnostiam ublížiť. Navyše, analytici spoločnosti Fidelity zaznamenali, že Brexit zhoršuje ochotu spoločností investovať v UK a protekcionizmus sa všade vníma s dávkou podozrenia.

Dropkin pokračuje: „Všetky investičné výhľady nesú riziká - kým výhľad analytikov "referenčných prípadov’ je jasne pozitívny, úlohou našich analytikov je neustále upravovať a testovať svoje investičné tézy, ak v danom prostredí dôjde k významným zmenám. Takže, napríklad, zatiaľ čo tu je mierny optimizmus ohľadom cien ropy, je ovplyvnený vedomím, že nedodržanie dodávok zo strany OPEC alebo oslabenie hospodárskeho dopytu by mohli  viesť k obnoveniu pádov, čo by ohrozilo podmienky v celej škále sektorov. Povzbudivé je, že je tu len málo náznakov, že politické riziko skutočne spoločnosti brzdí. Naši analytici nezabúdajú na mnohé politické riziká, ktorým celý svet čelí, ale vo všeobecnosti nevidia známky toho, že by tieto riziká ovplyvňovali investičné rozhodnutia spoločností, teda s už spomínanou výnimkou Brexitu.”