5 krokov za 5 rokov: Pripravte sa na dôchodok, aby to pre vás nebol šok

Diskusia 8  
5 krokov za 5 rokov: Pripravte sa na dôchodok, aby to pre vás nebol šok
Zdroj: eurozprávy.cz
Foto: thinkstock


15. 3. 2017 - Raz to príde, ale nie každý to bez problémov zvládne. Vo vyspelých krajinách preto ponúkajú špeciálne kurzy pre ľudí v preddôchodkovom veku. Venujú sa nielen otázkam finančnej pripravenosti na túto etapu života, ale aj otázkam zdravotným, či ako efektívne tráviť voľný čas.

V starovekej  Číne sa rozdeľoval ľudský život podľa toho, čo naplňovalo jeho určitú etapu. Vek do 40 rokov bol obdobím spoločenských povinností, do 50 rokov obdobím spoznávania vlastných omylov. Ďalších desať rokov označovali ako poslednú možnosť tvorivého života, po ňom už prichádza vek múdrosti.

Ak sme na odchod pripravení, dokážeme sa adaptovať, vyrovnať sa so zmenou, a aj naďalej sa tešiť zo života, sme aj o niečo viac tolerantní. V prípade, že nás naša práca napĺňa, snažíme sa udržať si ju čo najdlhšie a do dôchodku odchádzame až vtedy, keď nás k tomu prinútia okolnosti.

Ak naopak pripravení na dôchodok nie sme, strácame ctižiadostivosť, sme čoraz viac pasívni, a spoliehame sa na druhých, vidíme všetko negatívne a na dôchodok sa pozeráme ako na nepriazeň osudu. Môže to zájsť až tak ďaleko, že prepadneme sebaľútosti, depresiám a pocitu zbytočnosti.

Odborníci radia: potrebujete až päť rokov, aby ste sa ekonomicky aj zdravotne pripravili na odchod do dôchodku. Zapäť rokov by ste mali stihnúť päť nasledovných krokov.

5 krokov za 5 rokov: Pripravte sa na dôchodok, aby to pre vás nebol šok

1. Finančné zabezpečenie

Kto môže, ten si sporí už počas svojho produktívneho veku, aby mal finančné prostriedky na aktívny dôchodkový život, aby si mohol dopriať (nad)štandardnú zdravotnú starostlivosť, venovať sa svojim koníčkom, vzdelávať sa alebo cestovať. Aby to nebol nesplniteľný cieľ, tri až päť rokov pred plánovaným odchodom do dôchodku by ste si mali začať zhromažďovať potrebné informácie, upraviť si svoje bytové podmienky a životný štýl tak, aby ste mohli smelo vykročiť do jesene svojho života.

2. Prevencia ako najlepšia investícia
Svoj dátum narodenia síce nezmeníte, ale biologické starnutie a kvalitu svojho života ovplyvniť môžete. Niektorí ľudia starnú pomalšie a neskôr, iní naopak rýchlejšie a skôr, pretože ubúdanie síl berú automaticky a pasívne sa mu poddávajú. Ak chcete patriť k prvej skupine, naplánujte si preventívne prehliadky. Zistíte, čo vaše telo potrebuje, čo mu chýba a čo pre neho môžete urobiť. Podľa odborníkov sú v preddôchodkovom veku najviac obťažujúce zmeny zmyslového vnímania.

3. Včasná zmena životného štýlu
Etapa medzi 45. a 65. rokom života je obdobím, kedy človek hodnotí svoj doterajší život a v súvislosti s tým mení aj svoje návyky. Rad ľudí prestáva fajčiť, a naopak hľadá prirodzený spôsob, ako si čo najdlhšie udržať obratnosť, zručnosť a fyzickú aktivitu. Práce na záhradke, plávanie, turistika alebo jazda na bicykli rozhodne neuškodia. To najlepšie, čo pre seba môžete každý deň urobiť už teraz, je vyjsť si na prechádzku do prírody.

4. Nový životný program
Za žiadnych okolností „nezakrnieť“. Skúste sledovať moderné trendy, používať nové technológie a využívať každú možnosť k napĺňaniu intelektuálnych potrieb. Vzdelávacie programy vám pomôžu získať prehľad, precvičiť si pamäť, obohatiť sa nové poznatky, objaviť v sebe ďalšie schopnosti a lepšie sa prispôsobiť meniacemu sa prostrediu. Pocit sebarealizácie a uznanie najbližšieho okolia za to stoji.  

5. Súdržnosť a dobré vzťahy
Podporujte dobré vzťahy v rodine aj mimo nej. Vyhnete sa tým pocitu neužitočnosti a zbytočnosti, a ľahšie sa vyrovnáte so zmenou sociálnych rolí. Ak v rodine pestujete dobré medzigeneračné vzťahy, žijete s partnerom, s ktorým máte rovnaké záujmy a každý z vás má aj nejakého koníčka, je to samozrejme veľká výhoda. Ale aj ten, kto je sám a samota mu vadí, môže si už v produktívnom veku nájsť zmysluplnú aktivitu. Či už je to rekreačná turistika, stretávanie sa s priateľmi, nejaký záujmový klub alebo napríklad dobrovoľnícka práca v niektorej charitatívnej organizácii, všetko pomôže pri socializácii.