Podielové fondy skončili minulý týždeň v mínuse

Pridajte názor  Zdroj: SITA

18. 1. 2017 - Celkové predaje fondov dosiahli 27,4 mil. eur pri spätných nákupoch 47,6 mil. eur.

Prílev prostriedkov v otvorených podielových fondoch sa v predchádzajúcom týždni zastavil. Čisté predaje boli v mínuse 20,3 mil. eur. Týždeň predtým fondy vykázali kladné čisté predaje za 135,4 tis. eur. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností celkové predaje fondov spravovaných jej členmi dosiahli v uplynulom týždni 27,4 mil. eur. Spätné nákupy predstavovali sumu 47,6 mil. eur.

Z ôsmich kategórií fondov boli v pluse len dve. Zmiešané fondy mali kladné čisté predaje takmer 2 mil. eur a realitné fondy boli v pluse 1,36 mil. eur. Na druhej strane najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy v objeme 17,7 mil. eur.

V rámci správcovských spoločností mala v uplynulom týždni najvyššie kladné čisté predaje firma Asset Management Slovenskej sporiteľne, a to 3,4 mil. eur. Naopak, na opačnom konci rebríčka sa ocitol správca ESPA (AM SLSP) so zápornými čistými predajmi za 19,4 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 2. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/include_wbn/system-suborov/10026-udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov-v-2-tyzdni.xls

br;qq