Kladné čisté predaje podielových fondov klesli

Pridajte názor  Zdroj: SITA

11. 1. 2017 - Najväčšie kladné čisté predaje z ôsmich kategórií fondov pripadli v uplynulom týždni na realitné fondy.

Prílev prostriedkov v otvorených podielových fondoch sa v predchádzajúcom týždni spomalil. Kladné čisté predaje boli v objeme 135,4 tis. eur, kým týždeň predtým to bolo 9,5 mil. eur. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností celkové predaje fondov spravovaných jej členmi dosiahli v uplynulom týždni 18,1 mil. eur. Spätné nákupy predstavovali sumu 18 mil. eur.

Najväčšie kladné čisté predaje z ôsmich kategórií fondov pripadli v uplynulom týždni na realitné fondy, a to 2,5 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali dlhopisové fondy pri objeme 1,5 mil. eur. Na druhej strane najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy alternatívnych investícií v objeme 2,2 mil. eur.

V rámci správcovských spoločností dominovali v uplynulom týždni firmy Pioneer Investments, ktorej fondy dosiahli kladné čisté predaje 2,6 mil. eur a Prvá penzijná so sumou 2,4 mil. eur. Tretí najvyšší objem evidovala spoločnosť IAD Investments, a to 779,1 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje v sume 5,9 mil. eur vykázali fondy Tatra Asset Managementu.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 1. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/include_wbn/system-suborov/9956-udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov-v-1-tyzdni.xls