Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení zostáva 66,39 eura

Diskusia 4  Zdroj: TASR

1. 1. 2017 - Výška štátnej prémie pri stavebnom sporení sa v tomto roku nezmení. Zostane na úrovni 5 % a maximálna výška prémie dosiahne 66,39 eura.

Výška štátnej prémie pri stavebnom sporení sa v tomto roku nezmení. Zostane na úrovni 5 % a maximálna výška prémie dosiahne 66,39 eura. Na jej získanie tak budú musieť Slováci na svoj účet stavebného sporenia vložiť v roku 2017 rovnakú sumu ako vlani, a to minimálne 1327,80 eura.
Výšku štátnej prémie stanovuje Opatrenie Ministerstva financií (MF) SR. Proces stanovenia percentuálnej výšky štátnej prémie je automatický a odvíja sa od vzorca, ktorý je zadefinovaný v zákone o stavebnom sporení. Výška percentuálneho podielu štátnej prémie podľa vzorca vychádza z referenčnej sadzby, ktorou je jednoduchý aritmetický priemer priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov v Bratislave za rozhodujúce obdobie, zdôvodnilo ministerstvo s tým, že rozhodujúce obdobie je od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka.
"Po dosadení referenčnej sadzby do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná na 0,7749 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % sa upravila na výsledné 1 %. Keďže percentuálna výška štátnej prémie z ročného vkladu vypočítaná podľa vzorca je nižšia ako minimálna výška štátnej prémie ustanovená zákonom, štátna prémia na rok 2017 sa podľa zákona určuje v jej minimálnej výške, a to vo výške 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura," uviedol rezort financií.
Opatrenie o výške štátnej prémie nadobúda účinnosť dnes. Vplyv na rozpočet verejnej správy má zákon o stavebnom sporení, tento vplyv je však pre rok 2018. Štátna prémia za rok 2017 bude totiž sporiteľom vyplatená v roku 2018 a finančné prostriedky sú zabezpečené v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.