Slovenský projekt plynovodu Eastring napreduje

Spoločnosti Bulgartransgaz a Eustream podpísali memorandum o porozumení, ktoré hovorí o realizácii projektu balkánskeho plynárenského obchodného uzla v koordinácii s projektom Eastring.

Projekt plynovodu Eastring slovenskej spoločnosti Eustream má za sebou ďalší významný míľnik. Slovensko sa totiž dohodlo s Bulharskom na úzkej spolupráci pri príprave dvoch plynárenských projektov. Bulharská spoločnosť Bulgartransgaz a Eustream podpísali memorandum o porozumení, ktoré hovorí o realizácii projektu balkánskeho plynárenského obchodného uzla (Balkan Gas Hub) v koordinácii so spomínaným projektom Eastring.

„Dohodli sme sa, že spoločné analýzy a technické riešenia projektu Balkan Gas Hub budú úzko koordinované s projektom Eastring. Vnímam to ako potvrdenie strategického partnerstva oboch spoločností pri realizácii týchto projektov, ktoré posilňujú bezpečnosť dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe,“ uviedol generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Cieľom plánovaného projektu plynárenského obchodného uzla v Bulharsku je poskytnúť európskym zákazníkom nediskriminačný prístup k širokej škále zdrojov zemného plynu. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby na nový obchodný uzol nadväzovala dostatočná plynárenská infraštruktúra. Obe spoločnosti sa preto v memorande zhodli, že pokiaľ ide o prepojenie plynárenského uzla so západnou Európou, prioritu bude mať plynovod Eastring.

Podpis memoranda o koordinácii projektov Balkan Gas Hub a Eastring nadväzuje na júnové slovensko-bulharské memorandum o porozumení o samotnom projekte Eastring. V súčasnosti spoločnosť Eustream s podporou prevádzkovateľov prepravenej siete v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku finalizuje podklady pre žiadosť o grant Európskej komisie na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Eastring. „Na základe jej výsledkov bude prijaté rozhodnutie o realizácii, trasovaní a ďalších parametroch nového plynovodu,“ konštatoval slovenský prepravca plynu.

Plynovod Eastring, ktorý by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom má projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať od 744 do 1 015 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur.

Súvisiace články

Aktuálne správy