Obvinenia z Ružomberka: Ako jednoducho dokázal miliardár Fiľo obrať svojich zamestnancov o milióny

Diskusia 18  
Obvinenia z Ružomberka: Ako jednoducho dokázal miliardár Fiľo obrať svojich zamestnancov o milióny
Zdroj: OZ ECO-INVEST
Foto: TASR/Branislav Račko


25. 9. 2016 - Firma ECO-INVEST, a.s. aj napriek stámiliónovým ziskom nesplnila svoj záväzok vydať zamestnanecké akcie, čím porušila privatizačnú zmluvu a poškodila jej bývalých aj súčasných zamestnancov o desiatky miliónov eur, tvrdí občianske združenie ECO-PAPIER Ružomberok.

V roku 1996 privatizovala spoločnosť ECO-INVEST jeden z najziskovejších slovenských podnikov, najväčšiu tamojšiu celulózku a papiereň, spoločnosť -SCP Ružomberok, terajší Mondi SCP, a.s.

Súčasťou privatizačnej zmluvy je aj podmienka, že kupujúci sa zaväzuje, že do šiestich mesiacov od účinnosti zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou, presadí vydanie akcií obchodnej spoločnosti ECO-INVEST v rozsahu minimálne 15 % jej základného imania tak, aby všetci zamestnanci spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne mali možnosť nadobudnúť tieto akcie.

Tento záväzok údajne ECO-Invest nikdy nesplnil a preto si zamestnanci celulózky založili občianske združenie, aby mohli postupovať jednotne. Podaných je viacero žalôb proti Milanovi Fiľovi, slovenskej spoločnosti ECO-INVEST a štátnej spoločnosti MH MANAŽMENT, čo je právny nástupca Fondu národného majetku SR, ktorý predával SCP Ružomberok. Žalobami sa dotknutí dožadujú vydania zamestnaneckých akcií spoločnosti ECO-INVEST a ich následný prevod zamestnancom SCP, alternatívne boli uplatnené aj nároky zamestnancov a Občianskeho združenia na náhradu škody.

Zamestnanci sú presvedčení, že strach z prehratia súdneho sporu donútil majiteľa Milana  Fiľa presťahovať ECO-INVEST. O niekoľko týždňov od podania žalôb sa  totiž ECO-INVEST začal sťahovať do Čiech. Podľa oznámenia uverejneného v Obchodnom vestníku, ako aj z návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, má dôjsť k zlúčeniu slovenskej spoločnosti ECO-INVEST na právneho nástupcu - českú spoločnosť ECO-INVESTMENT. Podľa doterajších špekulácií by dôvodom cezhraničného zlúčenia spoločností mohla byť „daňová optimalizácia“.

Obvinenia z Ružomberka: Ako jednoducho dokázal miliardár Fiľo obrať svojich zamestnancov o milióny

Občianske združenie ECO-PAPIER Ružomberok ale tvrdí, že z expertíz, ktoré si nechali vyhotoviť právnici poškodených zamestnancov SCP vyplýva, že cezhraničným zlúčením nedochádza k žiadnej daňovej optimalizácii. "Sme presvedčení, že ECO-INVEST sa do Čiech sťahuje práve kvôli obavám zo súdnych sporov, ktoré s ním vedieme,“ tvrdí Štefan Gavorník, predseda občianskeho združenia ECO-PAPIER Ružomberok, ktoré háji záujmy poškodených zamestnancov SCP Ružomberok.

Občianske združenie eviduje v súčasnosti 342 členov, ktorých podstatná časť sa rozhodla pre spoločný postup vo veci voči spoločnosti ECO-INVEST ako aj voči podnikateľovi Milanovi Fiľovi. Počet členov občianskeho združenia naďalej rastie, údajne kvôli tomu, že zamestnanci doteraz neboli riadne informovaní spoločnosťou ECO-INVEST ani Milanom Fiľom o obsahu Privatizačnej zmluvy.

Podľa predbežných odhadov Občianskeho združenia sa výška nárokov zamestnancov pohybuje rádovo v desiatkach miliónov eur a pozostáva z ušlých dividend slovenskej spoločnosti ECO-INVEST, mimoriadnych výnosov z predaja akcií MONDI SCP na zahraničného investora a kumulovaného nerozdeleného zisku spoločnosti ECO-INVEST. Počet poškodených zamestnancov občianske združenie vyčíslilo na 3948 osôb, na základe zoznamu uloženého v archíve FNM SR. Počet poškodených osôb je vyšší s ohľadom na úmrtia niektorých bývalých zamestnancov a zahŕňa aj dedičov zamestnancov pôvodnej spoločnosti SCP.