FOV nepoužije na výplatu klientov Devín banky mimoriadny príspevok bánk

Napriek nedostatku prostriedkov na výplatu náhrad za nedostupné chránené vklady klientov Devín banky, a.s., nestanoví Fond ochrany vkladov (FOV) bankám mimoriadny príspevok. Rada fondu v utorok rozhodla, že na výplatu náhrad použije v ich plnej výške úver od Národnej banky Slovenska (NBS).

Ako dnes na stretnutí s novinármi ďalej informoval predseda prezídia FOV Michal Horváth, výška náhrad by sa pritom mala pohybovať do výšky 12 miliárd Sk. Tento piatok (28. septembra) by FOV mal od Devín banky obdržať databázu účtov s údajmi o vkladateľoch. Podľa predbežných odhadov ide o 240 000 účtov, ktoré Devín banka viedla 130 000 až 150 000 klientom, pričom priemerná výška vkladu podľa FOV dosahuje 50 000 Sk. Vyplácanie bude zabezpečené cez sieť obchodných miest Slovenskej sporiteľne (SLSP) od 5. novembra do 21. decembra tohto roka.

Každý klient s nárokom na náhradu prevyšujúcu 100 Sk dostane poštou od SLSP avízo o podrobných podmienkach výplaty, pričom tie budú zverejnené aj v médiách a pobočkách a filiálkach Devín banky aj sporiteľne. Náhrada sa bude poskytovať v závislosti od pokynov klienta hotovostne alebo bezhotovostne a jednému vkladateľovi môže byť vyplatená maximálne vo výške 355 000 Sk.

FOV si plánuje rovnako ako pred výplatou náhrad klientom Slovenskej kreditnej banky (SKB) a Dopravnej banky požičať od NBS, pričom jeho súčasný záväzok z istiny starého úveru voči centrálnej banke dosahuje 4,188 miliardy Sk. Poskytnutie úveru zatiaľ bez konkretizácie podmienok centrálna banka už schválila, predchádzajúce úvery od NBS pritom fond čerpal pri 1,5-% úrokovej sadzbe. Nový úver môže byť podľa Horvátha v prípade, že vstúpi do platnosti navrhovaná novela zákona o ochrane vkladov s maximálnou výškou príspevku 1 %, splatený v októbri 2005.

Podľa predsedu rady FOV Jána Tencera nemá fond poznatky, že by došlo k rozkladaniu vkladov s cieľom nepresiahnuť zákonom stanovenú chránenú hranicu.

FOV doteraz vyplatil celkovo 8,3 miliardy Sk klientom skrachovanej AG Banky, SKB a Dopravnej banky. Vyplácanie náhrad pritom stále trvá, podľa Horvátha však ide celkovo o sumy vo výške niekoľko desiatok miliónov korún. Fond je totiž povinný do troch mesiacov od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady zabezpečiť výplatu náhrad, na požiadanie však náhrady musí vyplatiť do troch rokov od uvedeného dátumu.

Objem chránených vkladov v Devín banke podľa prvých odhadov dosahoval 11,2 miliardy Sk. FOV vypláca náhrady v súlade so zákonom o ochrane vkladov do výšky vkladu 355 000 Sk, avšak až po odpočítaní záväzkov voči banke. Zákonom chránená suma vkladov sa vzťahuje len na fyzické osoby-nepodnikateľov a predstavuje 30-násobok priemernej mesačnej mzdy za posledné štyri známe štvrťroky.

Devín banka je od 24. augusta v nútenej správe Národnej banky Slovenska (NBS) v dôsledku zlého hospodárenia, nedostatočného pokrývania rizík a straty dôvery investora a manažmentu z pohľadu centrálnej banky. NBS 21. septembra vyhlásila Devín banku za neschopnú vyplácať vklady a následne rozhodla o poskytnutí úveru pre FOV na výplatu náhrad za nedostupné vklady. Na ich výplatu môže zo zákona fond použiť okrem úveru od NBS príspevky od komerčných bánk, ktoré ročne platia v prospech fondu v závislosti od výšky vkladov.

Súvisiace články

Aktuálne správy