Devín banka je od piatku v konkurze, termín považuje Schmögnerová za zámer

Bratislava 1. októbra (TASR) – Devín banka je od piatku 28. septembra v konkurze. Vyhlásenie konkurzu, deň pred tým, ako nadobudla platnosť nová vyhláška upravujúca vymenovanie správcu konkurznej podstaty a výšku jeho odmeny, však bolo podľa ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej zámerné.

Ministerka chce nastoliť tému vyhlásenia konkurzu na Devín banku aj na najbližšom rokovaní vlády. „Vidím za tým zámer, že konkurz bol vyhlásený o deň skôr. O tom, že sa pripravuje nová vyhláška bola všeobecná známosť. Fakt, že s rozdielom jedného dňa došlo k vyhláseniu konkurzu musí, myslím, všetkých nás znepokojiť, pretože nás to všetkých bude stáť možno o 400 – 500 miliónov Sk viac“, povedala na tlačovej besede B. Schmögnerová.

Na majetok Devín banky vyhlásil dňa 28. septembra konkurz sudca Emil Palášthy. Za správcu konkurznej podstaty bol vymenovaný Ernest Valko. Osobitným správcom konkurznej podstaty pre správu a vymáhanie pohľadávok sa stal Zoltán Hájos, osobitným správcom pre predaj majetku Vladimír Litvaj a osobitným správcom pre správu majetku úpadcu Marek Hanuska.

Nová vyhláška Ministerstva vnútra (MV), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní, bola vyhlásená 29. septembra. Po prvý krát stanovuje strop odmeny pre správcu konkurznej podstaty. Môže to byť najviac 10 miliónov Sk, pričom v osobitnom prípade (ak sa zachová činnosť podniku) môže sudca konkurzného a vyrovnávacieho súdu odmenu zvýšiť o 100 %. Nová vyhláška zároveň znemožňuje, aby sudca ľubovoľne rozhodoval o tom, kto bude správcom konkurznej podstaty. Ak veritelia prejavia nespokojnosť pri menovaní prvého správcu konkurznej podstaty, podľa zákona o konkurze a vyrovnaní majú právomoc požiadať o jeho výmenu.

Na tvorbe novej vyhlášky spolupracovali Fond ochrany vkladov, Národná banka Slovenska, Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo financií. „Napriek tomu, že bola dobrá kooperácia medzi týmito inštitúciami bola zverejnená (čím nadobúda platnosť) o deň neskôr, ako bol vyhlásený konkurz“. Konkurz na Devín banku sa tak uskutoční ešte podľa starej vyhlášky z roku 1991. „Tá umožňuje sudcovi vybrať si správcu konkurznej podstaty a odmena, čo je v tomto prípade podľa môjho názoru kľúčové, stanovuje odmenu na 10 % zo sumy získanej speňažením konkurznej podstaty. Ak získa pre veriteľov 5 až 6 miliárd Sk, výška jeho odmeny môže predstavovať 500 až 600 miliónov Sk,“ konštatovala ministerka.

Súvisiace články

Aktuálne správy