Záporné sadzby tlačia sporiteľov do hotovosti: Ruky preč od 500 eurových bankoviek!

Diskusia 12  
Záporné sadzby tlačia sporiteľov do hotovosti: Ruky preč od  500 eurových bankoviek!
Zdroj: bloomberg
Foto: TASR/AP;thinkstock


14. 4. 2016 - Európska centrálna banka skúma, ako by mohla postupne stiahnuť z obehu 500 eurové bankovky, ktoré majú druhú najvyššiu hodnotu na svete po švajčiarskej tisícfrankovke. Myšlienke je naklonená aj nemecká Bundesbank, hoci dnes nie je jasné, komu by eliminácia fialovej bankovky najviac prospelo.

500 eurovka sa dá vnímať ako liberálny symbol. Vo svete Bitcoinov a štátom riadených mien, reprezentuje jednu z najlepších príležitostí, ako sa dokáže fyzická osoba vyhnúť drobnohľadu vlády. Bankovka váži 1,12 gramov, takže milión eur vychádza hmotnostne len dva kilogramy. Je to kompaktný, ľahký balíček, ktorý zaručuje nezávislosť. Pre porovnanie, milión dolárov v stovkách, tvorí desaťkilové vrece.

To, ako ľudia naložili s touto možnosťou finančnej slobody je iná otázka. Podľa Doris Schneebergerovej, vedúcej oddelenia riadenia meny v ECB, "neexistuje žiadna korelácia medzi použitím hotovosti a čiernou alebo šedou ekonomikou," ale zdá sa, že toto vyhlásenie je nepravdivé. Spočítal som koreláciu s použitím údajov ECB o podiele hotovostných transakcií v európskych krajinách a nedávne údaje o veľkosti európskych tieňovej ekonomiky od Friedricha Schneidera. Je to ohromujúce: 0,72. Ide o rovnako silnú koreláciu, akú možno pozorovať u akýchkoľvek reálnych javoch. Napríklad v Bulharsku je 95 percent platieb v hotovosti a tieňová ekonomika dosahuje 30,6 percenta hrubého domáceho produktu, čo je najvyššia úroveň v Európskej únii. Bankovky s veľkou  nominálnou hodnotou sa používajú na nezákonné aktivity , alebo daňových podvodoch aj v krajinách stojacich mimo eurozóny. Napriek tomu to nie je len fenomén nových európskych krajín. V 19 krajinách, ktoré používajú euro, je vzťah medzi hotovostnou transakciou a odhadovaným rozsahom tieňovej ekonomiky na úrovni 0,74, čo je nepatrne viac ako pre EÚ ako celok.

Záporné sadzby tlačia sporiteľov do hotovosti: Ruky preč od  500 eurových bankoviek!

Ekonóm Kenneth Rogoff poukázal na to, že v roku 2014 eurozóna mala dostatok peňazí na pokrytie 10 percent svojho hrubého domáceho produktu, pričom asi jednu tretinu hodnoty mala v 500 eurových bankovkách, zatiaľ čo USA, ktorá nemá bankovku s tak vysokým nominálom, mala len 7 percent. "Meny by sa mohli stať technologicky zastarané," napísal Rogoff. "Avšak, nie je to kvôli nemalému vzťahu so šedou ekonomikou."

Údaje o tom, aké rôzne nominálne hodnoty bankoviek sú použité v nelegálnych transakciách, nie sú k dispozícii. Ale je logické, že päťstovky sú asi najideálnejšie pre obchody so zbraňami či drogami. Táto skutočnosť vrhá na fialové bankovky zlé svetlo v optike regulátorov. Giovanni Kessler, riaditeľ úradu boja proti podvodom EÚ, vyzýval na jej zrušenie v januári a politici, ako francúzsky minister financií Michel Sapin povedal vo februári, že tieto bankovky sa viac používajú na  ukrývanie“ než na nákup. ECB tiež tvrdí, že popularita tejto bankovky sa v ostatných rokoch u spotrebiteľov veľmi nemení, na rozdiel od všadeprítomnej 50 eurovky. To ale ešte neznamená, že 500 euro sú nepopulárne. Vo februári ich bolo v obehu viac ako 600 miliónov kusov, čím tvoria 28 percent z celkovej sumy eurovej hotovosti. Viac je len spomínaných 50 euroviek, 8,2 miliardy, tie predstavujú podiel na celkovej hotovosti 39 percent.

Záporné sadzby tlačia sporiteľov do hotovosti: Ruky preč od  500 eurových bankoviek!

Postupné rušenie bankoviek, v ktorých je držaná tak vysoká hodnota, nie je triviálna záležitosť. Za predpokladu, že ľudia budú chcieť držať svoje úspory v hotovosti, vytlačenie bankoviek s nižšou nominálnou hodnotou na nahradenie päťstoviek, by vyšlo na pol miliardy eur, vypočítal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ak by sa sporitelia stiahli z hotovosti, pretože to prestane byť pohodlné, ECB môže zabudnúť na zisk z rozdielu medzi nominálnou hodnotou a výrobnými nákladmi, ktorý je abnormálne vysoký pri päťstovkách. Navyše tí, ktorí dnes uprednostňujú 500 eurové bankovky by mohli prejsť na komodity, ako je zlato.

Zisky, ktoré by plynuli zo „zošrotovania“ bankovky najvyššieho nominálu nie sú známe. Je vysoko nepravdepodobné si myslieť, že tieňové ekonomika by sa týmto krokom zmenšil, Šlo by len o to, že veľké transakcie by zahŕňali väčšie balenia menších bankoviek. Iba úplné odstránenie hotovosti by donútil zločincov, aby prehodnotili svoje platobné systémy a logistické modely. Napriek tomu takýto krok dnes ešte nikto neplánuje. Ale samotné načasovanie pre plánované stiahnutie päťstoviek je skazonosné. Kvôli obdobiu záporných úrokových sadzieb. Jedným z mála dôvodov, prečo sa banky  zdráhajú ju zaviesť je to, že by ich klienti mohli utiecť do hotovosti. Ak zmiznú 500-ky, budú to mať ľudia ťažšie a riskantnejšie, kto by chcel doma schovávať vrece hotovosti namiesto malého balíčka bankoviek? Určite to nie je celkom fér voči bezúhonným občanom, ktorí sa snažia vyhnúť plateniu úrokov z vlastných úspor.

Záporné sadzby tlačia sporiteľov do hotovosti: Ruky preč od  500 eurových bankoviek!

Švajčiarska národná banka oznámila, že nehodlá siahnuť na 1000 frankovky, ktoré predstavujú viac ako 60 percent z celkovej švajčiarskej peňažnej hodnoty. Banka vie, že sa používa ako uchovávateľ hodnoty, a zároveň zaznamenala nárast dopytu po nich, keď sa sadzby dostali do záporných čísel. To je jediný spravodlivý prístup v čase, keď sa centrálne banky a vlády snažia do nemalej miery prebrať  pod kontrolu časovú hodnotu peňazí.

Som za úplné zrušenie hotovosti v prospech voľného, ​​oficiálne uznaného a schváleného obehu kryptomien, ako je Bitcoin. Tieto meny, aj keď sú pomerne ťažko vystopovateľné, stále zanechávajú elektronickú stopu a je ich ťažšie tajne vyprať. Súčasne ale poskytujú ľuďom spôsob, ako udržať svoje úspory mimo kontroly vlád, čo mnohí  ľudia cítiaci sa byť slobodným občanom, považujú za svoje  právo. Skôr to ale vyzerá, že sa vytvorí paralelná existencia štátmi vydaných elektronických peňazí a decentralizovanej meny. Potom sa bankovky akejkoľvek nominálnej hodnoty vyradia z obehu, ale bude to kvôli ich nákladnosti.

 

Autorom je Leonid Bershidsky.