Prečo sa oplatí odkladať si na dôchodok: Svet čelí penzijnej katastrofe, dlh rastie do obludných veľkostí

Diskusia 31  
Prečo sa oplatí odkladať si na dôchodok: Svet čelí penzijnej katastrofe, dlh rastie do obludných veľkostí
Zdroj: businessinsider
Foto: thinkstock; SITA/AP


21. 3. 2016 - Ak ste už dnes znepokojení nafukovaním úrovne verejného dlhu, pre vašu úzkosť tu máme zopár rukolapných argumentov. Podľa novej správy vydanej Citibank dosahuje v súčasnosti celková hodnota nekrytých, alebo nedostatočne krytých vládnych dôchodkových záväzkov v dvadsiatich krajinách OECD ohromujúcich 78 biliónov dolárov.

Presne tak, je to 78 a k tomu 12 núl, v dolárovom vyjadrení. Na prvý pohľad zhodnotiť výšku tejto sumy a dostať ju do súvislostí, nie je ľahká úloha. Suma ale predstavuje takmer dvojnásobok súčasnej úrovne neuhradeného vládneho dlhu rovnakých národov, ten je na úrovni 44 biliónov dolárov. Áno, údaj, ktorý spôsobil búrku na finančných trhoch je viac, či menej, polovicou z očakávaných dôchodkových záväzkov, ktoré ale doteraz neboli zahrnuté do pomeru verejného dlhu k HDP.

Infografika Citi zobrazuje mieru hroziaceho problému, ktorý sa ukrýva pod povrchom. Ľadovec jasne symbolizuje problémy vlád a korporácií, ako aj potenciálne problémy, ktorým budú v budúcnosti čeliť.

Prečo sa oplatí odkladať si na dôchodok: Svet čelí penzijnej katastrofe, dlh rastie do obludných veľkostí
Ak ale grafika nie je dostatočne desivá, ponúka Citi aj slovné vyjadrenie.

Ak sa zameriame na vládne dôchodkové záväzky pre pracovníkov spadajúcich do sociálneho zabezpečenia, naša analýza dvadsiatich krajín OECD ukazuje na priemernú hodnotu nekrytých vládnych dôchodkových záväzkov vo výške 190 % HDP. Z rovnakej množiny krajín je hlásený celkový vládny dlh vo výške len 109 % HDP. V dolárovom vyjadrení odhadujeme, že globálny odchod do dôchodku je poddimenzovaný, v štátnych súvahách pre dvadsiatku krajín je to celkových 78 biliónov, v porovnaní s nahláseným štátnym dlhom v celkovej výške 44  biliónov dolárov. Preto, ak sa tieto záväzky sociálneho zabezpečenia pripíšu, ako forma "podmieneného dlhu", celkový globálny vládny dlh môže byť trikrát tak veľký ako si ľudia v súčasnosti myslia, že je.

Sú to ohromujúce čísla, bez ohľadu na použitý výpočet. V porovnaní s pomerom verejného dlhu ku HDP je to viac než 300 %. Japonsko, ktoré má v súčasnosti najvyšší vládny dlh v rozvinutom svete, je na úrovni okolo 250 %, čo je stále menej ako v dvadsiatke OECD.

Ako Citi napovedá, jednoduchá matematika nepustí a rukolapné riešenia nie sú."Svet čelí kríze spojenej s odchodom do dôchodku, avšak, riešenie a príležitostí budú k dispozícii len v prípade, ak vlády a korporácie podniknú potrebné kroky na začatie riešenia problémov. Diskusie a konkrétne kroky treba urobiť už teraz."

Prečo sa oplatí odkladať si na dôchodok: Svet čelí penzijnej katastrofe, dlh rastie do obludných veľkostí

Citi zároveň naznačuje, čo je v súčasnosti minimálne nutné urobiť, aby sa z dnešnej nepríjemnej situácie v budúcnosti nevyvinulo niečo podstatne horšie:

-zverejniť výšku chýbajúcich finančných prostriedkov v dôchodkových vládnych záväzkoch tak, aby ich mohol každý vidieť,   
- zvýšiť vek odchodu do dôchodku,   
- vytvoriť nový systém, ktorý využíva kolektívne príspevky, cez neho by sa zdieľali riziká aj prínosy, čo by bolo potenciálne lepšie pre všetkých,   
- vytvoriť prostredníctvom "mäkkých" stimulov silnú motiváciu, aby sa zabezpečil nárast v súkromnom ​​dôchodkovom sporení,     
- rozšíriť prispievateľov do dôchodkového poistenia z radov verejného aj privátneho sektora,     
- podniky, ktoré na dôchodok neprispievajú, vyradiť z biznisu poisťovníctva

Tento zoznam pravdepodobne nebude veľmi obľúbený, pokiaľ ide o zamestnancov, najmä pokiaľ ide o zvýšenie veku pre odchod do dôchodku. Citi však naznačuje, že do plánu záchrany sa musia zapojiť všetky strany, aby sa spoločnými silami zabránilo vypuknutiu fiškálnej katastrofy v nadchádzajúcich desaťročiach. "Vďaka kompromisu zo všetkých strán, môže byť systém udržateľný. Bez týchto kompromisov, mierime ku katastrofe," uzatvára svoju správu Citi.