Roľnícke družstvo Bzovík chce postaviť farmu pre 600 dojníc za asi 2,8 mil. eur

Farmu pre 600 dojníc na ploche asi piatich hektárov chce postaviť Roľnícke družstvo (RD) Bzovík v katastri obce Jalšovík v okrese Krupina. Stavbu za asi 2,8 milióna eur chce zrealizovať ešte v tomto roku.
Ako sa uvádza v zámere pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), dojnice z budúcej mliečnej farmy by mali poskytovať denne až 18.000 litrov mlieka. RD Bzovík chová dnes na dvoch menších farmách asi 580 dojníc.
Odpad (maštaľný hnoj) z novej farmy sa má spracovávať v neďalekej bioplynovej stanici. Ročná produkcia počíta s množstvom 10.000 ton hnoja. Už dnes tam družstvo dováža zo svojich dvoch fariem asi 40 ton bioodpadu denne. Odpadové teplo z biostanice sa využíva na vykurovanie.
Vedenie družstva predpokladá zamestnať na farme v dvoch zmenách 20 ľudí. RD Bzovík je už dnes najväčším zamestnávateľom v obci.

Súvisiace články

Aktuálne správy