Výstavbe bioplynovej stanice v L. Mikuláši podľa aktivistov nič nebráni

Diskusia 1  Zdroj:

27. 1. 2016 - Bioplynovej stanici na sídlisku Nábrežie v Liptovskom Mikuláši nestojí v ceste žiadna prekážka. Vyjadril sa tak na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda Občianskeho združenia Za čistý a zdravý Liptov Andrej Ohraďan.

Bioplynovej stanici na sídlisku Nábrežie v Liptovskom Mikuláši nestojí v ceste žiadna prekážka. Vyjadril sa tak na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda Občianskeho združenia Za čistý a zdravý Liptov Andrej Ohraďan.

Vedenie mesta o zámere vybudovania bioplynovej stanice podľa zástupcov združenia vie už viac ako rok a nič proti jej realizácii reálne neurobilo. "Ak by súčasný primátor bol proti vybudovaniu bioplynovej stanice, podnikol by voči tomuto zámeru aj príslušné kroky. Čo reálne urobil ešte ako opozičný poslanec a od decembra 2014 následne ako primátor? Z jeho strany pravdepodobne žiadna aktivita v takto závažnej oblasti nebola," konštatoval Ohraďan.

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč v reakcii uviedol, že s výstavbou bioplynovej stanice mesto nesúhlasí a dozvedel sa o nej v novembri 2015. "My sme v tejto veci už podnikli niekoľko krokov. Napríklad mesto sa v decembri 2015 obrátilo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši s podnetom na prešetrenie zákonnosti rozhodnutia, keďže na výstavbu takejto závažnej ekologickej stavby nebola spracovaná štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie, bolo len zisťovacie konanie," vysvetlil pre TASR Blcháč.

Ďalším krokom zo strany radnice je podľa neho odporúčanie mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa bude pravdepodobne na najbližšom zasadnutí venovať petícii proti výstavbe bioplynovej stanice. "My budeme odporúčať, nech mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie, aby bola táto aktivita posudzovaná ako stavba, ktorá odporuje verejnému záujmu a tým pádom zrejme nebudeme môcť vydať súhlasné stanovisko k územnému rozhodnutiu," opísal Blcháč.

Bioplynová stanica by mohla spracúvať biologicky rozložiteľný odpad z mesta aj iných častí regiónu. Hlavným zámerom je eliminovať zápach kalov z kožiarskej výroby. OZ Za čistý a zdravý Liptov sa obáva zápachu. "V zámere sa uvádza, že prebratý pevný odpad bude skladovaný na betónovej ploche s vhodným povrchom, ktorá bude obohnaná stenami do výšky približne štyroch metrov, no s prekrytím skladovacej plochy investor neuvažuje, čo bude mať za následok šírenie zápachu v okolí," dodal Ohraďan. Investor to však už pred časom vylúčil. "Výrazne by sa mal znížiť zápach kalov, pretože kaly sa budú spracovávať v uzavretom procese bez prístupu vzduchu," uviedol Vladimír Beníček, konateľ spoločnosti Archív SB, s. r. o., ktorá požiadala o umiestnenie stavby.