Platby už len po novom: Čísla účtov budeme zadávať výhradne vo formáte IBAN

, VÚB;Poštová banka;Tatrabanka;ČSOB;SITA Foto: TASR;SITA;ČSOB

Od 2. februára už budeme zadávať do bankových platobných príkazov číslo účtu v tvare IBAN. Je to možno o niečo komplikovanejšie, ale má to svoje nesporné výhody. Fungovanie inkás a platobných kariet zostane nezmenené.

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) má pomôcť odstrániť rozdiely pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spotrebitelia, firmy, obchodníci a verejný sektor, sú schopní realizovať platby a inkasá v mene euro v rámci tejto oblasti rovnako jednoducho, rýchlo a lacno, ako domáce platby.

Od 1. februára 2014 sa všetky domáce platby v mene euro stali SEPA platbami, 2. februára 2016 končí dvojročné prechodné obdobie a platby sa budú dať zadávať už len uvádzaním účtov výlučne v tvare IBAN.

V ktorejkoľvek z 33 krajín SEPA (28 členských štátov Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Monako, Švajčiarsko a San Maríno) sa bude používať jednotná forma účtu a rovnaké štandardy, ale aj rovnaké práva a povinnosti. Hlavnou výhodou SEPA je odstránenie rozdielov medzi platbami v rámci Slovenska a cezhraničnými platbami, platba v eurách zo slovenského účtu do zahraničia prebehne za jeden bankový deň, s rovnakým poplatkom a rovnakým spôsobom. Pri platbe v mene euro používate rovnaké tlačivá pre tuzemské aj cezhraničné platby.

„Peniaze v rámci Slovenska a Európy vám banka prevedie do konca nasledujúceho pracovného dňa za rovnaký poplatok. Už 2 roky sú SEPA prevody vykonávané max. do dvoch pracovných dní, čo je povinnosť pre všetky banky v rámci SEPA priestoru,“ informovala Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky. Čo však v prípade, že peniaze sa v danom časovom horizonte na účte prijímateľa neobjavia? „ Ak predložíte kompletne a správne vyplnený platobný príkaz do času stanoveného bankou, je za prípadne vzniknuté škody a dodatočné náklady (penále, zrušenie zmluvy, príp. iné) zodpovedná banka, ktorá omeškanie spôsobila (či už platiteľova alebo príjemcova). U tejto banky si potom môžete uplatniť preukázateľne vzniknuté náklady, ktoré z dôvodu oneskorenia vznikli, ako napr. reálne vykonanú úhradu penále, uplatnený storno poplatok (vrátenie platby zníženej o storno poplatok – napr. v cestovnom ruchu), prepadnutie zálohy, nedodanie tovaru, náklady na znovu pripojenie odberného miesta pri dodávkach energií, vody a pod., náklady na nerealizovanú prepravu – stojné kamióna, diéty a ubytovanie vodiča a pod. Tieto náklady/výdavky musia byť opodstatnené a vyplývajúce z podmienok dohodnutých medzi platiteľom a príjemcom (zmluva, obchodné podmienky a pod.)," dodáva Elena Kohútiková. Ak ale takéto výdavky a ich oprávnenosť nepreukážete, nemáte nárok na odškodnenie. Môžete však oznámiť nedodržiavanie legislatívy zo strany banky na bankový dohľad NBS, príp. inde. Z tohto oznámenia vám nevyplývajú žiadne nároky na odškodnenie.
 


Pod pojmom
domáci prevod si treba predstaviť SEPA neurgentný bezhotovostný prevod v mene euro v rámci Slovenskej republiky
zahraničný SEPA prevod je prevod v rámci Európskej únie a EHP v mene euro so zdieľanými poplatkami, pričom tento prevod je spoplatnený rovnako ako tuzemský prevod
– cezhraničná platba je prevod, ktorý nespadá pod ostatné prevody, napríklad prevod do ľubovoľnej krajiny v akejkoľvek mene


SEPA platby sú v bankách spoplatnené iba niekoľkými centami, na rozdiel od platieb mimo Európy kde si banky účtujú aj niekoľko eur. Napríklad ak by ste chceli posielať peniaze do Nemecka, poplatok za SEPA platbu zadanú elektronicky je 0,22 €, za prevod uskutočnený v pobočke 1,30 €.

Platby SEPA sa použijú do ostatných krajín SEPA priestoru, bez ohľadu na to, či daná krajina má národnú menu euro alebo inú menu. Ak zadáte svoju SEPA platbu v eurách, ona odíde na príslušný účet v danej republike. Platbu bude mať prijímateľ na účte do dvoch pracovných dní a suma v eurách sa mu prepočíta aktuálnym kurzom na domácu menu.

Čo ale pre nás znamená koniec prechodného obdobia? Pri existujúcich trvalých príkazoch alebo autorizáciách na inkaso (na účte platiteľa) zadaných s účtami v štandardnom tvare (BBAN) banka automaticky prekonvertovala účty na tvar IBAN. Takto sú realizované platby už aj v súčasnosti, preto zmenu na IBAN už zadávať nemusíte. Samozrejme, príkaz na SEPA inkaso iniciovaný príjemcom inkasa musí vždy obsahovať účty v tvare IBAN už pri zaslaní/predložení príkazu na inkaso do banky.

Medzinárodne štandardizovaný formát čísla účtu IBAN sa manuálne nezadáva tak jednoducho ako doterajší formát BBAN, ktorý zahŕňal len číslo účtu a kód banky. Spôsob zadávania IBAN-u sa riadi jednotným medzinárodným štandardom, podľa neho musíte v elektronickej komunikácii uvádzať kód bez medzier, zatiaľ čo v tlačových materiáloch je možné ho uvádzať v skupinách po 4 znaky. Zle zadané čísla účtu budú viesť k odmietnutiu platby bankou.

Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje poskytovateľ platobných služieb, teda banka v ktorej máte otvorený príslušný účet. Informáciu o IBAN-e nájdete v hlavičke každého výpisu z bežného účtu. Overiť IBAN číslo si môžete aj prostredníctvom kalkulačky na našej internetovej stránke alebo Národnej banky Slovenska.

Pre opakujúce sa platby je výhodné si vytvoriť v internet bankingu platobných partnerov. IBAN tak zadávate len raz a pri ďalších platbách ho máte automaticky predvyplnený.
 

"Čo sa týka firiem, tie by nemali zabudnúť na úpravu účtovného systému na nový SEPA formát platobných príkazov. Firmy na to majú čas už len do konca januára," pripomína Ingrid Kosibová, riaditeľka Odboru platobných služieb ČSOB.

Pokiaľ vám to váš mobil banking umožňuje, môžete využiť IBAN skener, alebo aplikáciu na zosnímanie čiarového kódu zo šekovej poukážky. Takto načítané údaje budú automaticky prevedené do platobného príkazu. „Platiť sa dá rýchlo a jednoducho aj prostredníctvom QR kódov. Idete s kolegami na obed a jeden zaplatí za všetkých. Rýchlo a jednoducho sa vyrovnáte, keď vám pošle QR kód prostredníctvom mobilnej aplikácie napríklad do mailu. QR kód v sebe obsahuje už všetky údaje potrebné pre platbu – teda komu máte zaplatiť, koľko, kedy a aj za čo. Vy QR kód zoskenujete a Váš podiel tak zaplatíte," informuje Dana Škublová, riaditeľka Odboru depozít a platieb ČSOB.

Banky vzhľadom na prechod na nový formát čísla účtu očakávajú nárast záujmu o využívanie rôznych alternatívnych spôsobov zadávania platieb. Takou je aj služba VIAMO, ktorá umožňuje posielať peniaze na mobilné telefónne číslo. "Väčšina ľudí si, na rozdiel od čísla svojho bankového účtu, svoje telefónne číslo pamätá. Preto ak ho nemáte v mobile v zozname kontaktov, stačí, ak vám ho nadiktuje a platba môže odísť. Keďže je to jednoduché a moderné riešenie on-line platieb, očakávame ďalší nárast aktivácií tejto služby,“ uviedol pre portál voFinanciach.sk šéf vývoja produktov a elektronického bankovníctva ZUNO Miroslav Endresl.

Aj podľa Tatra banky bude výhoda posielania peňazí na telefónne číslo s prechodom na formát IBAN ešte väčšia, resp. výraznejšia. "Preto očakávame aj zvýšený záujem o službu,“ povedala hovorkyňa Tatra banky Zuzana Povodová. Klienti VÚB môžu navyše od decembra 2015 zasielať platby na telefónne číslo aj prostredníctvom internet a mobil bankingu. Posielanie peňazí cez VIAMO funguje pre klientov Tatra banky, VÚB a ZUNO banky. Tatra banka eviduje viac ako 80 tisíc klientov, VÚB banka cez 20 tisíc a ZUNO banka vyše 4 300 klientov. Časom by mali pribudnúť aj ďalšie banky.

mBank sa takisto snaží svojim klientom zjednodušovať prevody finančných prostriedkov, keďže ide o jednu z najčastejšie používaných funkcií v internetovom a mobilnom bankovníctve. "Klienti našej banky môžu poslať peniaze napríklad svojmu priateľovi cez Facebook alebo priamo na číslo mobilného telefónu. Platiť cez Facebook alebo na mobilné číslo pritom môžu do ktorejkoľvek banky na Slovensku, nie je nutné, aby mali účet v mBank. So službou VIAMO v súčasnosti neplánujeme spolupracovať, nakoľko využívame vlastný integrovaný systém na posielanie platieb, ktorý sa osvedčil,“ uviedol hovorca mBank Tomáš Palovský.

Slovenská sporiteľňa obišla VIAMO a koncom roka 2014 spustila platby na mobil vo svojej vlastnej aplikácii. "Službu Platby na mobil sme navrhovali podľa potrieb našich klientov. Preto sme sa v súčasnosti rozhodli priniesť im naše vlastné riešenie. Táto služba však nie je náhradou VIAMO pre našich klientov. S VIAMOm komunikujeme a analyzujeme možnosti spolupráce a prípadného zapojenia sa,“ priblížil pre portál voFinanciach.sk vedúci oddelenia elektronických kanálov a platieb Slovenskej sporiteľne Branislav Jarábek.

 

Súvisiace články

Aktuálne správy