Staršie osvedčenia o spôsobilosti v cestnej doprave je potrebné vymeniť

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú a nákladnú dopravu vydané do 29. februára 2012 platia len do 4. decembra 2015. V tejto súvislosti je potrebné, aby si každý držiteľ tohto osvedčenia skontroloval dátum vydania osvedčenia, upozorňuje občianske združenie Komplex centrum.

„V prípade, že osvedčenie je vydané do 29. februára 2012, je potrebné vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti vymeniť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“ vysvetľuje.

Na výmenu sa podľa zákona uznávajú len osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydané v Slovenskej republike od 1. septembra 2002. Výmena prebieha na základe žiadosti, platí sa za ňu správny poplatok vo výške 10 eur.

Do 4. decembra 2015 je potrebné podať žiadosť o výmenu, vydanie nových osvedčení bude prebiehať postupne. „Po uvedenom termíne bude musieť súčasný držiteľ osvedčenia, ktorý nepodá žiadosť o výmenu a má záujem o platné osvedčenie, absolvovať novú skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy na príslušnom okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja podľa svojho trvalého bydliska,“ priblížilo združenie.

Zároveň upozornilo, že neplatnosť osvedčení môže mať vplyv na platnosť vydaných povolení na podnikanie v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

Súvisiace články

Aktuálne správy