Najštedrejšia krajina sveta, kde takmer všetci obyvatelia prispeli na charitu

Diskusia 5  
Najštedrejšia krajina sveta, kde takmer všetci obyvatelia prispeli na charitu
Zdroj: the fiscal times
Foto: SITA


11. 11. 2015 - Nie, nie sú to USA, Američania sa prepadli podľa aktuálnej správy britskej Charities Aid Foundation na druhé miesto.

V správe sa konštatuje, že vlani prispelo na charitatívne účely 63 percent Američanov, je to pokles oproti predchádzajúcemu roku, kedy tak urobilo 68 percent opýtaných. Podľa štúdie uviedlo 65 percent Američanov, že pomohli cudzincom a 44 percent im pomoc ponúklo.

Ale najštedrejšou krajinou je podľa správy Mjanmarsko, ktoré vytlačilo Spojené štáty z prvej priečky. Veľkorysosť tejto krajiny môžeme hľadať v jej kultúre, v theravada, historicky najstaršej forme budhizmu. Na charitu prispelo v minulom roku viac ako 90 percent obyvateľov tejto krajiny.

Do prvej päťky v rámci svetového rebríčka Giving Index patria ešte Nový Zéland, Kanada a Austrália. Zoznam top 20 najštedrejších krajín zahŕňa aj niektoré veľmi chudobné národy, vrátane Srí Lanky, Kene a Guatemaly. Slovensko je 123. priečke.

Najštedrejšia krajina sveta, kde takmer všetci obyvatelia prispeli na charitu

Celosvetovo v roku 2014 dalo peniaze na charitu 1,4 miliardy ľudí, miera účasti sa zvýšila z 28,3 percenta v roku 2013 na 31,5 percenta.

"Svet sa stáva štedrejším miestom," uviedol generálny riaditeľ CAF John Low v vyhlásení. "Je povzbudzujúce vidieť, že aj v týchto ťažkých časoch ekonomickej neistoty sú ľudia po celom svete sú ľudia sú stále viac ochotní darovať peniaze na pomoc druhým."

Najštedrejšia krajina sveta, kde takmer všetci obyvatelia prispeli na charitu

Veľkorysosť sa opätovne objavila u mladých ľudí. V minulom roku sme boli svedkami poklesu dpočtu darcov do 30 rokov, tento rok sa do istej miery zmenšila generačná priepasť, podľa ktorej oveľa viac sa darcovstvu venuje starších ľudí. Ak sa pozrieme na darcovstvo z pohľadu pohlaví, muži dávajú častejšie peniaze ako ženy. Je to po prvý krát od čias, keď sa obdobnou štúdiou začalo. Najviac pomáhajú ženy v rozvinutých krajinách, aj rozdiel medzi pohlaviami je aktuálne najmenší za posledných päť rokov.

Podiel ľudí, ktorí darovali peniaze sa na Ukrajine medziročne narástol štvornásobne. Išlo väčšinou o získavanie finančných prostriedkov pre ľudí postihnutých konfliktom. Významný nárast darcov zaznamenalo aj Chorvátsko, Čierna Hora, Srbsko a Bosny a Hercegovina. Išlo predovšetkým o zbierky pre ľudí postihnutých povodňami.