Vo Fínsku chcú rozdávať peniaze, základný príjem má pomôcť reformám sociálneho systému

Diskusia 14  
Vo Fínsku chcú rozdávať peniaze, základný príjem má pomôcť reformám sociálneho systému
Zdroj: BBC
Foto: SITA;YT/euronews


21. 8. 2015 - Miera nezamestnanosti vo Fínsku stúpla na 10 %, čo je mierne nad priemerom Európskej únie. Tamojšia vláda uvažuje o zavedení pilotného projektu, na základe ktorého by štát vyplácal občanom základný garantovaný príjem bez ohľadu na to, či pracujú.

Podrobnosti o tom, koľko by základný príjem mesačne garantoval a kto by ho mohol poberať, zatiaľ známe nie sú. Hovorí sa len o tom, ako by to asi mohlo fungovať. "Pre mňa základný príjem znamená zjednodušenie systému sociálnej starostlivosti," ocenil nápad premiér Juha Sipila.

Základný garantovaný príjem je stredobodom záujmu predovšetkým u ľudí bez zamestnania. Vo Fínsku je ich asi 280 000, teda 10 % pracovnej sily. Štyria z piatich Fínov sú za zavedenie takéhoto riešenia.


Základný príjem v skratke znamená:
- žiadna nutnosť pracovať
- vypláca sa bez ohľadu na príjmy z iných zdrojov
- dodatočné príjmy podliehajú dani z príjmov


"Základný príjem? Áno, ja by som rád mal tisíc eur za mesiac," cituje muža v stredisku pre nezamestnaných v meste Pori v blízkosti západného pobrežia Fínska verejnoprávna BBC. Hoci nie je pravdepodobné, že vyplácaná suma by dosiahla takúto výšku. Jedným z tých nezamestnaných, ktorí prišli do starej, drevenej budovy v meste, aby získali lacné potraviny. Obchod ponúka okrem potravín aj tovar z v druhej ruky a možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít. "Je to príjemné miesto pre socializáciu," hovorí ďalší muž, ktorý sedel na lavičke vonku a tešil sa z letného slnka. Všetci prítomní sú dlhodobo nezamestnaní. "Základný príjem by motivoval ľudí, aby si našli dočasnú prácu," hovorí Päivi Hietikko, ktorý pomáha v stredisku. Aj keď nemá pravidelný príjem, za prácu v stredisku zaplatené dostane. "Mať základný príjem by znamenalo zníženie byrokracie s ktorou sa stretávam pri hľadaní práce."

Vo Fínsku chcú rozdávať peniaze, základný príjem má pomôcť reformám sociálneho systému

Platená sezónna práca znamená nižšie sociálne dávky. A ak ide o prácu z odvetvia s nízkou mzdou, strácate ešte viac. Navyše je tu aj dlhá odozva, kým vám úrady začnú opätovne vyplácať dávky, ktoré vám patria, ak už sezónne práce skončili. Mnoho Fínov žije v súčasnosti niečo, čo sa v krajine považuje za atypický druh pracovnej kariéry. Len málo z nich už totiž strávi celý svoj život v rovnakom povolaní a u toho istého zamestnávateľa, ako tomu bolo donedávna. Táto zásadná zmena vyvolala potrebu reforiem systému sociálneho zabezpečenia.

Vo Fínsku chcú rozdávať peniaze, základný príjem má pomôcť reformám sociálneho systému

Priaznivci základného príjmu veria, že by sa tým mohla ponúknuť alternatíva k zložitému a nákladnému modelu fínskych sociálnych dávok. Päivi Hietikko vidí potenciálne výhody, ale zároveň si aj kladie otázku, či by to neodradilo ľudí od hľadania si práce. "Najmä mladí by mohli stratiť motiváciu hľadať si prácu, ak by dostávali, povedzme, 700 eur mesačne. To by bolo priveľa," hovorí pre BBC. Nepochybne práve toto predstavuje jednu z hlavných obáv okolo zavedenia garantovaného príjmu. Ale podľa odborníkov je ešte príliš skoro hovoriť o výsledkoch. "Aký by bol dopad základného príjmu na zamestnanosť vo Fínsku? Predvídať to, či bude pozitívny, alebo negatívny naozaj nemôžeme, nevieme ako sa budú ľudia s takýmto príjmom správať," hovorí Ohto Kanninen z Tank research centre. Takže pilotný projekt si predovšetkým kladie za cieľ získať nejaké odpovede.

Vo Fínsku chcú rozdávať peniaze, základný príjem má pomôcť reformám sociálneho systému

Fínsky premiér už vyjadril podporu pre experiment, ale v obmedzenej miere. Účastníci by mal byť vybraní z rôznych regiónov. Kanninen navrhuje testovanie tým spôsobom, že zaplatí 8000 obyvateľom pochádzajúcim z nízkych príjmových skupín štyri rôzne mesačné sumy, od 280 do 500 eur. "V prípade, že by vplyv na zamestnanosť v priebehu experimentu bol katastrofálny, základný príjem by sme samozrejme nenasadili vo väčšom meradle," hovorí.

Jednou z prekážok ktoré bránia zavedeniu pilotného projektu je vo Fínsku ústava, ktorá garantuje každému rovnosť. Preto aj malý experiment by postavil svojich účastníkov do nerovného prostredia. Avšak, Fíni sa môžu pripraviť vzdať sa tohto princípu rovnosti, pokiaľ by experiment priniesol cenné informácie pre celú spoločnosť.