Roboty útočia na pracovný trh: Ak nechcete prísť o miesto, musíte získať špecifické zručnosti

, The Atlantic Foto: thinkstock

Skutočná technologická revolúcia nenahrádza pracovníkov robotmi. Len zamestnancov vytláča na iné miesta. A to je veľký rozdiel.

Boli ste niekedy vo veľkom distribučnom centre, ktoré sa tiahnu povedľa diaľnice? Práca skladníkov tam prebieha asi takto: robot zdvihne policu s tovarom a prejde krížom skladom k pracovisku zamestnanca, ktorý potom vyberie položku na základe objednávky a umiestni ju do prepravného boxu. Prichádzajúce objednávky sú spracované počítačom, ktorý odosiela požiadavku na vychystanie niekoľkým robotom. Roboti šetria nohy zamestnancov, už nemusia chodiť k regálom a vyhľadávať jednotlivé položky. Koľko práce zvládnu roboty v skladoch? Ak by ich mali nahradiť ľuďmi, jeden a pol človeka pripadá na jedného robota. Roboti tak už dnes dokážu ušetriť veľa peňazí.

Donedávna boli len jadrom každého sci-fi, ale dnes sú už zapojení do každodenného pracovného života. Ale miesto toho aby nám slúžili, vytvárajú konkurenciu v boji o pracovné miesto. Stačí sa pozrieť do Indie alebo Číny, kde sa prepustení s najväčšou pravdepodobnosťou stali obeťou toho, čo ekonómovia nazývajú technologickou nezamestnanosťou. Je to zlé, ale bude to ešte horšie. Roboti začali plniť úlohy, ktoré ešte donedávna dokázali len ľudia. Strach, že nahradia ľudskú prácu, sa postupne presúva z výrobných fabrík a distribučných centier aj do iných oblastí ekonomiky. Dnes už nie je vôbec ťažké predstaviť si, že technológie by mohli byť významným faktorom spôsobujúcim pretrvávajúcu  nezamestnanosť.

Nie je prekvapujúce, že manažéri distribučných centier a dodávateľských reťazcov vidia celú problematiku trochu inak. V prieskumoch uvádzajú, že nemôžu nájsť dostatok pracovníkov, aspoň nie dostatok takých, ktorí majú potrebné zručnosti pre prácu s novou technológiou. "Dodávateľský reťazec" je termín používaný na pohyb tovaru od dodávateľov k zákazníkom. Skladoví roboti nie sú prví, kto prevzal úlohu pracovníkov v rámci dodávateľského reťazca. Nie sú dokonca ani vnímané ako najdôležitejšie technológie, ktoré by dnes ovplyvňovali túto oblasť priemyslu. Informačné technológie sa transformovali do dodávateľských reťazcov už celé desaťročia, často preberajú úlohy, ktoré predtým museli robiť zamestnanci. Systémy sledovania tovaru až k zákazníkovi, udržiavanie zásob na optimálnej úrovni a minimalizácia času a nákladov potrebných na prepravu. RFID čipy umožňujú položky automaticky sledovať a eliminujú veľa administratívnej práce. Tieto technológie umožňujú maloobchodu ponúknuť oveľa pestrejšia výber, než v minulosti, dokonca často za nižšie ceny, a rýchlo reagovať na zmeny v dopyte.

Ale aj keď sa tieto technológie postarali o prepustenie niektorých zamestnancov, zároveň dokázali vytvoriť nové pracovné miesta tým, že vznikli ponúkli nové možnosti. Avšak, tieto nové pracovné miesta si vyžadujú špecializované znalosti na postoch manažérov a technikov, od ktorých sa väčšinou vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Pracovníci, ktorí majú tieto zručnosti z praxe sú často nedostatkovým tovarom. Istá paralela z minulosti je tkanie z devätnásteho storočia, automatizácia niektorých úloh zvyšuje hodnotu zostávajúcich úloh, aj keď sa vyžadujú nové alebo hlbšie zručnosti.

Potenciálni zamestnanci pravdepodobne nebudú ochotní investovať do nových zručností, ak nebudú mať istotu, že o svoju prácu neprídu. Odborníci volajú po výukových programoch s novými osnovami a štandardizácii certifikácie pre vznikajúce zamestnania. Podľa ich názoru osvedčenie o absolvovaní školenia je nevyhnutné na štandardizovanie zručností pre prácu s novými technológiami ak chceme vytvoriť dobre platené pracovné miesta pre veľké množstvo záujemcov.

V minulosti nové technológie skôr automatizovali robotnícke profesie, dnes naopak informačné technológie automatizujú úradnícku administratívnu prácu. A v budúcnosti? Technológie by mali čoraz viac automatizovať pracovné miesta vysoko vzdelaných odborníkov, ako sú lekári či právnici. Počítače už dnes dokážu diagnostikovať rakovinu prsníka z röntgenových lúčov a predvídať aspoň tak dobre ako priemerní rádiológovia.

Niet pochýb o tom, že technológie menia pracovný trh. Otázkou je, ako presne. Existujú na to dva rôzne pohľady. Jeden názor tvrdí, že technológie nielen preberajú úlohu ľudí, ale odstránia potrebu pracovať celkovo, stroje úplne nahradia pracovníkov, čo povedie k čoraz menšiemu počtu pracovných miest, najmä pre tých, kde sa nevyžaduje vysoká úroveň vzdelania. V tomto pohľade, technológie vyvolajú nezamestnanosť, medián mzdy stagnuje. Veľké množstvo nezamestnaných zápasí s nedostatkom pracovných miest a tlačí tým mzdy ešte viac dole.

Druhý pohľad je rozdielny v tom, že technológie nenahrádzajú pracovníkov, len ich vytláčajú na pozície, ktoré vyžadujú väčšie zručnosti. Niekedy sú tieto nové zručnosti vynútené v rovnakom povolaní, inokedy pracujúci migrujú na nové pracovné miesta v rámci nových povolaní. Čo je ale podstatné, v tomto pohľade technológie nespôsobujú chronický nedostatok pracovných miest, s výnimkou veľmi vyspelých priemyselných odvetví. Ale aj tak mzdy stagnujú, pretože pre mnoho pracovníkov je náročné získať nové zručnosti a pracovné trhy nedokážu plne kompenzovať nedostatok pracovníkov s potrebnými zručnosťami. Schopnosti sú obmedzené a trhy práce sú nenaplnené, úplné obsadenie pracovných miest je len zriedkavosťou.

Rozdiel medzi náhradou a presunutím je dôležitý, ovplyvňuje totiž politiky. Ak technológie nahradia  zamestnancov, potom je tu skutočne obmedzený priestor pre politiku, ktorá by chcela bojovať proti ekonomickej nerovnosti drastickým prerozdeľovaním. Naopak, ak technológie predovšetkým premiestnia pracovníkov, budúcnosť by sa nemala veľmi líšiť od toho , čo sme už v minulosti zažili. Ale dosiahnutie takejto budúcnosti kriticky závisí na zavedení politík, ktoré budú podporovať rozvoj nových zručností. Bližší pohľad na aktuálne trendy na trhu práce naznačujú, aký náročný by bol takýto prechod v plnom prúde.

Mohlo by sa zdať samozrejmé, že keď inteligentné stroje prevezmú ľudské úlohy a pracovné miesta postupne zaniknú. Bankový úradníci uvoľnia cestu bankomatom, predavači ustúpia e-commerce a sekretárky nahradia technológie na rozpoznávanie reči. Ale to nie je to, čo sa skutočne udialo. Bankomaty úplne neodstránili bankových pracovníkov, namiesto toho, aby banky fungovali s menším počtom úradníkov, otvorili si nové pobočky kam pracovníkov presunuli. Za posledných desať rokov rástol aj počet predavačov a sekretárok, aj keď namiesto sekretárok ide o recepčné.

Nové technológie preberú niektoré úlohy, ale tiež zvýšia dopyt po tovare a službách, a tým zvýšia dopyt po pracovníkoch, ktorým popri robotoch určité úlohy zostanú. Nedá sa preto hovoriť, že kvôli robotom niektoré miesta zaniknú, vytvoria sa aj nové, často v úplne nových povolaniach. Rozšírené nasadenie počítačov v kancelárskych profesiách za ostatné tri desaťročia bol v USA sprevádzaný rastom pracovných miest v oblasti o 1,2 % za rok, aj keď niektoré špecifické povolania zanikli. V zdravotníctve, kde sa rovnako intenzívne nasadzujú počítače, vzrástol počet pracovných miesto 2,5 % ročne. Celkový počet pracovných miest v povolaní, ktoré používajú počítače rastie rýchlejšie ako celkový trh práce. Počítače zatiaľ rozhodne nedokázali nahradiť živých pracovníkov. Avšak, mnoho nových pracovných miest si vyžaduje nové zručnosti. Bankoví úradníci už potrebujú marketingové zručnosti, sekretárky už menej prepisujú a čoraz častejšie pôsobia ako cestovná kancelária vyššieho manažmentu. V mnohých prípadoch je dosť náročné osvojiť si požadované zručnosti, pretože technológie sa menia príliš rýchlo. A keď pracovníci nedokážu ľahko získať tieto zručnosti, ich mzdy nerastú. To je dôvod, prečo technológie prispeli k stagnujúcim mzdám za ostatných tridsať rokov a nie vyvolanie masívnej nezamestnanosti. Aj pri nízkych číslach nezamestnanosti hlási viac ako tretina podnikov ťažkosti pri hľadaní pracovníkov, ktorí by mali nimi oceňované zručnosti.

Čert ho vie, možno sa nové technológie v budúcnosti postarajú o to, aby ďalšie generácie umelej inteligencie zmenili veci v blízkej budúcnosti od podlahy. Ale podľa počítačových vedcov sa roboty nechystajú prebrať od ľudí ich hlavné úlohy, ktoré im dnes prináležia. Umelá inteligencia môže urýchliť tempo zmien, zintenzívniť stres ohľadom prechodu na nové pracovné miesta. Ale to je skôr otázka pre politikov, ktorí dokážu tieto problémy zmierniť.

Súvisiace články

Aktuálne správy