Výstavba D4 okolo Bratislavy má vyšší verejný záujem

Diskusia 3  Zdroj:

29. 10. 2014 - Vláda rozhodla, že pripravovaná výstavba časti diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever má naliehavý vyšší verejný záujem, ako je záujem ochrany prírody. Keďže bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území prírody európskeho významu Natura 2000, môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení.

Správa "VLÁDA: Výstavba D4 okolo Bratislavy má vyšší verejný záujem" je rozšírená o vyjadrenie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Viktora Stromčeka v treťom odseku.

BRATISLAVA 29. októbra (SITA) - Pripravovaná výstavba časti diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever má naliehavý vyšší verejný záujem, ako je záujem ochrany prírody. Keďže stavba tzv. nultého obchvatu Bratislavy bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území prírody európskeho významu Natura 2000, môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení. Rozhodla o tom v stredu vláda na návrh ministra životného prostredia Petra Žigu, pričom o predloženie tohto bodu na rokovanie kabinetu požiadalo ministerstvo dopravy na základe zákona o ochrane prírody a krajiny.

Realizácia siedmich kompenzačných opatrení na zmiernenie vplyvu stavby diaľnice na životné prostredie je v súčasnom štádiu projektovej prípravy odhadovaná predbežne na 9,692 mil. eur. Samotná starostlivosť o novovzniknuté lesné a trávnaté plochy a iné objekty počas desiatich rokov by mala stáť necelých tridsaťtisíc eur. Vysadí sa 20 hektárov lesných a 30 hektárov trávnatých porastov, Biskupické rameno bude po sprietočnení prepojené s Dunajom a zabezpečí sa ochrana súčasných lesných porastov na ploche 20 hektárov. Za realizáciu projektu kompenzačných opatrení bude zodpovedať Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček povedal, že rozhodnutie vlády je podmienkou pokračovania v príprave výstavby D4. "Môžeme pristúpiť k tomu, aby bolo podpísané územné rozhodnutie posledného úseku bratislavského obchvatu. Je vysoký predpoklad hraničiaci s istotou, že do konca tohto roka budeme mať právoplatné územné rozhodnutie na tento úsek," uviedol Stromček. Trasu diaľnice považuje za optimálne riešenie s minimálnym dosahom na životné prostredie. Rezort chce zámer na stavbu D4 spolu s úsekmi R7 v rámci PPP projektu predložiť na vládu do konca tohto roka a vybrať koncesionára do konca budúceho roka.

"Očakávané výsledky z realizácie kompenzačných opatrení sa pri výsadbe trávnych porastov a sprietočnení Biskupického ramena dostavia prakticky do jedného roka. Efekt zo zvýšenia ochrany na vybraných už existujúcich lesných porastoch sa dostaví okamžite po ukončení realizácie tohto opatrenia," vyplýva z materiálu. Pri novovysadených lesných porastoch možno požadované výsledky (plnenie ekologických funkcii) očakávať najskôr za 40 rokov od ukončenia výsadby.

Časť nultého obchvatu Bratislavy by mala pri Jarovciach prekročiť Dunaj a následne viesť južne od areálu rafinérie Slovnaft k Ivanke pri Dunaji, pričom pretne Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho významu Biskupické luhy.

Výstavba časti D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever je súčasťou úseku po Raču v dĺžke 27,3 kilometra. Podľa plánov rezortu dopravy bude súčasťou projektu PPP spolu s výstavbou troch úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 32,2 kilometra. So začatím prác na týchto úsekoch sa počíta predbežne v rokoch 2015 a 2016 a s ukončením v rokoch 2018 a 2020. D4 bude pokračovať mimo PPP v úsekoch Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves - hranica SR a Rakúska v dĺžke 15,6 kilometra. Tieto úseky by sa mali začať stavať najskôr v rokoch 2017 a 2020.

Agentúra SITA k správe vydá zvukovú správu