Projekt Eurokľúč sa rozbieha už aj na Slovensku

Prvou štátnou inštitúciu, ktorá sa do projektu Eurokľúč zapojila, je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Inštalovať špeciálne zámky plánuje na svojich klientskych pracoviskách.

Zdravotne ťažko postihnutí pacienti by mohli mať už aj na Slovensku jednoduchší prístup k bezbariérovým toaletám či výťahom a dvíhacím plošinám. Umožniť im to má medzinárodný projekt Eurokľúč, ktorý roky funguje v mnohých európskych krajinách. Ide o univerzálny kľúč a špeciálny zámkový systém, ktorý sa hromadne používa pre bezbariérové sociálne a technické zariadenia. Projekt na Slovensko priniesla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) s cieľom zlepšiť kvalitu života ľuďom so zdravotným postihnutím.

Ako vysvetlil prezident asociácie Petr Kučera, pacienti, ktorí budú mať kľúč k dispozícii, nemusia čakať a zháňať kompetentných zamestnancov, aby im sociálne zariadenie sprístupnili, jednoducho si ho otvoria sami. "Aj keď je to veľmi malá pomôcka, tak je nesmierne dôležitá pre zachovanie cti a zachovanie intimity pacienta," zhodnotil Kučera.

Predsedníčka Slovak Crohn Clubu Viola Števurková hovorí o veľkej pomoci. "Pre pacientov s Crohnovou chorobou, pre ktorých je nutnosť náhle použitie toalety, je to veľmi ústretový krok. Použitím eurokľúča sa rozšíria možnosti prístupu pacientov k toaletám a prispeje to k odbúraniu ich stresu," skonštatovala Števurková.

Asociácia na budúci týždeň predloží na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o zaradenie eurokľúča medzi kompenzačné pomôcky. "Myslím, si že po tej dlhej príprave, ktorá bola, nebude problém z hľadiska schválenia, ale rozhodnutie je na kategorizačnej komisii," povedal Kučera.

Prvou štátnou inštitúciu, ktorá sa rozhodla do projektu zapojiť, je Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Prvý špeciálny zámok už nainštalovala vo svojom sídle, nasledovať bude 24 klientskych pracovísk, ktoré má vo vlastníctve. Generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai odhaduje, že by sa tak mohlo stať do troch mesiacov. O inštalovaní zámkov v objektoch, ktoré si prenajíma, bude rokovať s vlastníkmi nehnuteľností. Náklady na tento projekt poisťovňa vyčíslila na 10 tis. eur. Okrem toho sa zdravotná poisťovňa podujala vypracovať návrh diagnóz, pre ktoré je táto kompenzačná pomôcka vyhovujúca. Zatiaľ VšZP navrhla tri ochorenia.

Eurozámky má na Slovensku nainštalované už medzinárodná sieť rýchleho občerstvenia McDonald's. Kučera vyzýva aj ďalšie inštitúcie, aby sa k projektu pripojili. Asociácia oslovila samosprávy aj súkromné subjekty, má rozbehnuté rokovania s niektorými spoločnosťami, medzi nimi sú napríklad i Železnice SR.

Keďže ide o univerzálny kľúč, pacienti ho budú môcť využívať nielen na Slovensku, ale aj v rámci ostatných krajín Európskej únie, kde tento projekt už beží. Eurokľúč vznikol v Nemecku v roku 1986. Používa sa okrem verejných budov aj na čerpacích staniciach či v hoteloch.

Súvisiace články

Aktuálne správy