Domácnosť by na kúpu slnečných kolektorov mohla získať 1500 eur

Podpory by sa mali dočkať domácnosti, ktoré budú mať záujem nainštalovať si fotovoltické panely, malé veterné turbíny, fototermálne kolektory, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu s výkonom do 10 kilowattov. Od roku 2014 do roku 2020 by mohlo ísť na podporu inštalovania malých OZE celkovo 100 mil. eur.

Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny sa chystá podporiť inštalovanie malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Ako vyplýva z koncepcie podpory malých obnoviteľných zdrojov, s ktorou sa stotožnil aj vládny kabinet, podpory by sa mali dočkať domácnosti, ktoré budú mať záujem nainštalovať si fotovoltické panely, malé veterné turbíny, fototermálne kolektory, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu s výkonom do 10 kilowattov. “Koncepcia uvažuje s podporou malých zdrojov, ktoré väčšinu vyrobenej energie spotrebujú v mieste výroby a len mierne prebytky budú dodávať do distribučnej siete,“ uviedol v koncepcii Vážny.

Podporu inštalovania malých obnoviteľných zdrojov chce podpredseda vlády zabezpečiť dvoma spôsobmi – finančne a legislatívne. Čo sa týka finančnej podpory, vidí Vážny priestor v čerpaní eurofondov na tento projekt v novom programovacom období. Od roku 2014 do roku 2020 by podľa neho mohlo ísť na podporu inštalovania malých OZE celkovo 100 mil. eur. Už v budúcom roku chce podpredseda vlády vyčleniť na podporu malých obnoviteľných zdrojov z eurofondov 5 mil. eur. V roku 2020 by to malo byť až 20 mil. eur. Koľko by mohla dostať domácnosť na kúpu slnečných kolektorov či kotlov na biomasu, zatiaľ nie je jasné. “Je predčasné určiť výšku podpory na malý zdroj, pretože táto v súčasnosti závisí od veľkého množstva limitujúcich faktorov, ale pre ucelený obraz je možné uviesť, že podpora na zdroj s inštalovaným výkonom od 2 do 3 kilowattov by mala orientačne byť 1 500 eur,“ podotkol Vážny. Výška podpory bude podľa neho závisieť okrem iného aj od množstva žiadostí o podporu od budúcich prevádzkovateľov malých zdrojov.

Priemerná cena kompletnej inštalácie dvojkilowattového malého zdroja je v súčasnosti približne štyri až päťtisíc eur v závislosti od druhu zdroja a komponentov. V roku 2020 by to už malo stáť tritisíc eur. “Výhľadovo je možné očakávať na základe predchádzajúceho vývoja cenových relácií, že ceny technológie budú postupne klesať a ceny elektriny odoberanej z distribučnej siete budú mierne rásť. Znamená to postupné zvyšovanie motivácie pre konečných spotrebiteľov, aby sa zaujímali o inštaláciu vlastných malých zdrojov energie a tým obmedzovali náklady na energiu,“ dodal Vážny.

V legislatívnej oblasti je podľa Vážneho potrebné prijať novelu zákona o podpore OZE, kde by sa zaviedlo, že výrobca elektriny z malého obnoviteľného zdroja by po splnení stanovených podmienok mal zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy. “Prevádzkovateľ príslušnej distribučnej sústavy by musel zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia v distribučnej sústave,“ uviedol Vážny. Výrobca z malého zdroja by zároveň dodával prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne.

Podpredseda vlády predpokladá, že do roku 2020 by sa malo na Slovensku nainštalovať takmer 68 tisíc dvojkilowattových obnoviteľných zdrojov a necelých tritisíc desaťkilowattových zdrojov. Vyrobiť by mali ročne viac ako 163 tisíc megawatthodín energií. “Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu,“ konštatoval Vážny. Na Slovensku bolo k k začiatku tohto roka zaregistrovaných 201 malých zdrojov využívajúcich OZE s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov.

Súvisiace články

Aktuálne správy