Rezort financií ide viazať výdavky v sume 124 mil. eur

Najväčšiu sumu výdavkov má viazať rezort hospodárstva, a to takmer 43,6 mil. eur. Takmer 31 mil. eur z tejto čiastky tvoria nevyčerpané zdroje na projekt spoločnosti AU Optronics, ďalších takmer 11,9 mil. eur mali predstavovať výdavky na investičné stimuly

Rezort financií už má zoznam viazania výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol v sume takmer 124 mil. eur. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva financií SR. Ministerstvo tvrdí, že tak splnilo uznesenie vlády z konca júla tohto roka o viazaní rozpočtových výdavkov na úrovni 120 mil. eur. Najväčšiu sumu výdavkov má viazať rezort hospodárstva, a to takmer 43,6 mil. eur. Takmer 31 mil. eur z tejto čiastky tvoria nevyčerpané zdroje na projekt spoločnosti AU Optronics. Ďalších takmer 11,9 mil. eur by mali predstavovať výdavky na investičné stimuly. Ministerstvo vnútra má vo výdavkoch viazať 22 mil. eur, z toho vyše 12,9 mil. eur by mala byť suma určená na informačnú a telekomunikačnú podporu. Rezort zahraničných vecí má viazať výdavky 13,2 mil. eur, pričom 10,1 mil. eur z toho by malo smerovať na bezpečnostné systémy na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Samotné ministerstvo financií ide viazať takmer 13,2 mil. eur. Podstatná časť z týchto prostriedkov, takmer 7,7 mil. eur, sa by mala vynaložiť na investičné akcie Finančného riaditeľstva SR. Vyše 10,1 mil. eur je suma, ktorú ponúklo viazať ministerstvo spravodlivosti. Takmer šesť mil. eur z tejto čiastky má ísť na financovanie systému súdnictva, najmä v súvislosti s koncepciou informatizácie spoločnosti. Úrad vlády SR sa má na viazaní výdavkov podieľať sumou takmer 9,8 mil. eur, z toho takmer 9,4 mil. eur sa má vynaložiť na revitalizáciu krajiny, najmä na povodne. Rezort kultúry má viazať 6,3 mil. eur, z čoho päť mil. eur by malo ísť na rekonštrukciu budovy rezortu a 1,3 mil. eur na rekonštrukciu kaštieľa v Budmericiach. Zvyšných 5,8 mil. eur ide viazať ministerstvo zdravotníctva, pričom 5,7 mil. eur bolo určených na lineárny urýchľovač.

Diery v tohtoročnom rozpočte sa budú okrem viazania výdavkov plátať aj ďalšími cestami. Dodržať rozpočtovaný deficit na úrovni 4,6 % hrubého domáceho produktu majú pomôcť okrem iného aj dodatočné odvody bánk a regulovaných firiem, ktoré podľa pôvodných vyjadrení predstaviteľov vlády mali smerovať do rozvojového fondu na podporu hospodárskeho rastu. Vôbec najväčší príspevok k zaplátaniu tohtoročnej diery rezort financií očakáva zo zníženia príspevkov do druhého piliera a jeho otvorenia. Celková suma dodatočných opatrení prevyšuje 600 mil. eur.

Najväčšiu sumu do rozpočtu z dodatočných opatrení si rezort financií sľubuje od zmien v druhom dôchodkovom pilieri. Zo zníženia príspevkovej sadzby do druhého piliera na 4 % očakáva v tomto roku prínos 143,4 mil. eur a z otvorenia druhého piliera ďalších 71,6 mil. eur, spolu teda 215 mil. eur. Skutočnosť však môže byť iná, najmä čo sa týka dopadu otvorenia druhého piliera, čo si uvedomuje aj ministerstvo financií. Druhou najväčšou položkou z dodatočných opatrení má byť práve 120-miliónové viazanie výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol.

Treťou najväčšou položkou má byť zabezpečenie núdzových zásob ropy mimo sektora verejných financií, čo by malo priniesť úsporu 95 mil. eur. Presne toľko by totiž bolo potrebné na doplnenie núdzových zásob ropy podľa pravidiel Európskej únie z rozpočtu ešte v tomto roku. Riešenie je podľa ministerstva financií v postupe, podľa ktorého by sa pri výpočte potrebných zásob ropy zohľadnili i zásoby spoločnosti Transpetrol. Ten potvrdil, že pre potreby doplnenia núdzových zásob ropy Správy štátnych hmotných rezerv SR je možné pri zmene systému čerpania a skladovania ropy využiť technologickú náplň v objeme zhruba 40 tis. ton ropy zo zostávajúcich skladovacích nádrží Transpetrolu pre roky 2012 a 2013 pri zachovaní prijateľnej úrovne bezpečnosti prevádzky.

Súvisiace články

Aktuálne správy