Prebytky zahraničného obchodu SR sa rekordne zvýšili

Bratislava 6. októbra (TASR) – Obrat v zahraničnom obchode v posledných rokoch výrazne rástol. V období od roku 1999 do roku 2011 sa vývozy tovarov nominálne zvýšili v priemere o 16 % medziročne, pričom dovozy rástli medziročne o 15 %. "Slovensko zaznamenáva v poslednom období rekordné prebytky zahraničného obchodu," informoval na základe údajov Eurostatu analytik UniCredit Bank Slovakia Ľubomír Koršňák.
Hlavný podiel na raste zahraničného obchodu má obchod s tovarmi, pričom zahraničný obchod v oblasti služieb je výrazne nižší. Slovensko tak zaznamenáva pozitívnu bilanciu zahraničného obchodu najmä pri tovaroch určených na spotrebu. Ide predovšetkým o dopravné prostriedky a spotrebný tovar. "Naopak, Slovensko je závislé od dovozu surovín, najmä ropy a plynu. Negatívnu bilanciu však zaznamenáva aj v oblasti investičných dovozov, priemyselných dodávok a potravín," upozornil Koršňák.
V posledných rokoch "ťahajú" bilanciu zahraničného obchodu do plusových hodnôt najmä autá a investície. Pozitívna bilancia zahraničného obchodu s autami sa podľa Koršňáka výraznejšie zvyšuje od roku 2009, a to najmä vďaka dynamickému rastu vývozov. V prípade investičných tovarov sa negatívna bilancia od vypuknutia krízy výrazne zmierňuje. "Záporné saldo v investičných tovaroch sa prehĺbilo najmä v rokoch 2006-2008 pod vplyvom rastúcej investičnej aktivity na Slovensku," skonštatoval analytik.
V poslednej dekáde sa výrazne prehlbovala negatívna bilancia v obchode s palivami a mazivami. Na tento vývoj vplývali najmä rastúce ceny ropy na svetových trhoch, ktoré zvýraznilo aj posilňovanie domácej meny ešte počas platnosti slovenskej koruny.
Negatívna bilancia zahraničného obchodu s potravinami sa podľa Koršňáka výraznejšie prehĺbila najmä v rokoch 2005 až 2009, čiže po vstupe Slovenska do Európskej únie. "V posledných 3 rokoch sa deficit zahraničného obchodu s potravinami začal mierne zmenšovať," dodal Koršňák.

Súvisiace články

Aktuálne správy