OTP Banka s polročným ziskom 1,15 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

1. 8. 2012 - Medziročne ho zvýšila o 28 %

OTP Banka Slovensko hospodárila v prvom polroku so ziskom 1,15 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 28 %. Ako uviedol člen predstavenstva Rastislav Matejsko, banke sa darilo obchodne rásť a aj zabezpečiť tvorbu zisku v súlade s jej tohtoročnými cieľmi. "Výkonnosť banky rastie a k výsledkom prispieva aj zlepšená kvalita úverového portfólia," povedal.

Pod zlepšenie finančných výsledkov sa podpísal predovšetkým rast čistého úrokového výnosu takmer o 3 % na 20,5 mil. eur a čistého výnosu z poplatkov a provízií o 8 % na 4,97 mil. eur. Ziskovosť podporil podľa banky aj výsledok v oblasti rizík, ktorý sa medziročne zlepšil o 27 %, a to pri zabezpečení adekvátneho krytia zlyhaných úverov opravnými položkami.

Prevádzkové náklady boli podľa vyjadrení banky medziročne vyššie o 5 %, a to predovšetkým kvôli bankovému odvodu zavedenému v tomto roku. Bez zarátania tohto negatívneho vplyvu bol vývoj prevádzkových nákladov podľa OTP stabilný.

Bilančná suma bola na konci júna vo výške 1,315 mld. eur a v medziročnom porovnaní vzrástla o 6 %. Banka financovala svoj rast zvýšením klientskych vkladov o 10 %. K tomuto rastu prispel retailový aj korporátny segment. Objem retailových úverov sa zvýšil medziročne o 12 %, korporátne úvery klesli o 7 %.

OTP Banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od februára 1992, vtedy ešte pod názvom Investičná a rozvojová banka. Maďarská OTP Bank sa stala majoritným vlastníkom OTP Banky Slovensko v apríli 2002.