Podielové fondy pokračujú v kladných čistých predajoch

Pridajte názor  Zdroj: SITA

31. 7. 2012 - Fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností zaznamenali v uplynulom týždni celkové predaje vo výške 29,2 mil. eur a spätné nákupy v objeme 27,4 mil. eur.

Podielové fondy zaznamenali kladné čisté predaje aj v uplynulom týždni. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností zaznamenali v 30. týždni predaje vo výške 29,2 mil. eur a spätné nákupy v objeme 27,4 mil. eur. Čisté predaje tak fondy vykázali na úrovni 1,8 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov zaznamenali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, a to v objeme 10,1 mil. eur. Kladné predaje vo výške 703 tis. eur zaznamenali aj špeciálne fondy profesionálnych investorov, pričom špeciálne fondy nehnuteľností skončili v pluse 463 tis. eur. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade špeciálnych fondov alternatívnych investícií, a to o 30 tis. eur.

Fondy krátkodobých investícií zaznamenali na druhej strane záporné čisté predaje vo výške 3,5 mil. eur. V mínuse 2,3 mil. eur skončili aj fondy peňažného trhu a fondy z kategórie iné vykázali mínusové predaje vo výške 1,2 mil. eur. Fondy fondov zaznamenali mínusové predaje vo výške 893 tis. eur a zmiešané fondy vykázali záporné predaje v objeme 882 tis. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade akciových fondov, a to o 545 tis. eur. Fondy krátkodobého peňažného trhu skončili v mínuse 147 tis. eur a dlhopisové fondy zaznamenali mínusové predaje za 51 tis. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal najvyššie kladné predaje v týždennom hodnotení Tatra Asset Management, a to v objeme 5,6 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne vykázal na druhej strane mínusové predaje vo výške 1,7 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 30. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/2098/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls