Slovenská sporiteľňa za 1.polrok dosiahla zisk 100,4 milióna eur

Diskusia 1  Zdroj: TASR

31. 7. 2012 - Čistý zisk vyše 100 miliónov eur dosiahla za 1. polrok 2012 Slovenská sporiteľňa. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 0,2 %.

Bratislava 31. júla (TASR) - Čistý zisk vyše 100 miliónov eur dosiahla za 1. polrok 2012 Slovenská sporiteľňa. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 0,2 %. Napriek miernym poklesom z príjmov z úrokových výnosov a poplatkov sa banke podarilo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku dosiahnuť nárast zisku.

Podľa podpredsedu predstavenstva banky Štefana Mája dôvodom je popri neustále sa zvyšujúcej efektivite, nárast objemov pri úveroch a vkladoch, ako aj súčasná situácia týkajúca sa kvality úverového portfólia, ktorá umožňuje nižšiu tvorbu opravných položiek v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Objem úverov klientom vzrástol v porovnaní s 1. polrokom 2011 o 6,5 % a dosiahol 6,8 miliardy eur. Z toho úvery obyvateľstvu tvorili 4,5 miliardy eur, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 10,9 %. Úvery na bývanie vzrástli medziročne o 11,9 %. Trend rastu spotrebných úverov z predošlého roka pokračoval a úvery tak v porovnaní s 1. polrokom 2011 vzrástli o 5,9 %. Slovenská sporiteľňa si dlhodobo udržiava najväčší trhový podiel v úveroch na bývanie a v spotrebných úveroch.

Záväzky voči klientom sa zvýšili o 3,6 % z 8,3 miliardy eur na 8,6 miliardy. Z toho vklady obyvateľstva, ktoré pre banku predstavujú stabilné zdroje, vzrástli o 4 % na úroveň 6,4 miliardy eur v 1. polroku 2012 (prvý polrok 2011 6,2 miliardy eur).

Všeobecné prevádzkové náklady vzrástli podľa očakávania o 4,3 % na úroveň 118,7 milióna eur v porovnaní s minulým rokom, keď boli vo výške 113,8 milióna eur. V priebehu 1. polroka tohto roka banka sprístupnila klientom 3 nové obchodné miesta a 22 obchodných miest zrekonštruovala. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov vzrástol z 38,2 % na konci 1. polroka 2011 na úroveň 40,4 % na konci 1. polroka 2012.

V súčasnosti Slovenská sporiteľňa nevlastní žiadne talianske, španielske, írske, portugalské ani grécke štátne dlhopisy.