Allianz eviduje nárast pokusov o poisťovacie podvody

Diskusia 2  Zdroj: SITA

26. 7. 2012 - Allianz - Slovenská poisťovňa prešetrila v prvom polroku o 63 % viac podozrivých poistných udalostí a priemerná šetrená škoda sa viac ako zdvojnásobila.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka prešetrovala Allianz - Slovenská poisťovňa v rámci neživotného poistenia spolu 918 podozrivých škodových udalostí. V rovnakom období vlaňajška to bolo 563 udalostí a ide teda o medziročný nárast o 63 %. Ako ďalej spoločnosť uviedla, už niekoľko rokov poisťovne konštatujú trvalý medziročný nárast pokusov o poisťovacie podvody a tento trend sa potvrdil aj v tomto roku.

Potenciálne plnenie škôd v Allianzi dosiahlo sumu 4,83 mil. eur. Táto suma narástla o viac než 3 mil. eur. Priemerná šetrená škoda dosiahla v tomto roku 5 265 eur, kým v prvom polroku vlaňajška to bolo 2 050 eur. Počet potvrdených podozrení predstavoval 809 z celkového počtu 895 uzatvorených šetrení. Súčasne bolo podaných 10 nových trestných oznámení týkajúcich sa poisťovacích podvodov.

V prvom polroku sa podľa Allianzu podarilo v rámci neživotného poistenia uchrániť viac ako 2,5 mil. eur. Najviac podozrivých škôd bolo štandardne podľa vyjadrení firmy v rámci povinného zmluvného poistenia, na druhom mieste je havarijné poistenie vozidiel a tesne za ním privátne poistenie majetku. V poistení podnikateľov a priemyslu bolo síce najmenej šetrených káuz, ale požadované boli vysoké plnenia, uviedla poisťovňa.

Pod medziročný nárast podozrivých prípadov sa podľa vyjadrení Allianzu mohla podpísať zhoršujúca sa majetková situácia ľudí, ktorí pri vidine možného vyššieho majetkového prospechu z poistenia neváhajú a pokúsia sa o to. Najčastejšie ide o pokusy o navyšovanie poistného plnenia, na ktoré majú klienti štandardne nárok, ale v nižšej sume. Rovnako sa páchajú aj fiktívne škody, úmyselne spôsobené a prispôsobené tak, aby boli kryté poistením, na ktoré by sa inak poistenie nevzťahovalo.

Pod nárast priemerných šetrených hodnôt sa podpísali vyššie hlásené škody, a to vo všetkých skupinách, najmä z rizika požiaru, v havarijnom poistení najmä v súvislosti s odcudzeniami vozidiel a totálnymi škodami a v povinnom zmluvnom poistení najmä v súvislosti s uplatňovaným ušlým ziskom.