Starobní penzisti si majú od januára prilepšiť o 13 eur

Diskusia 5  Zdroj: SITA

1. 7. 2012 - Všetci poberatelia starobných dôchodkov by si mali od januára budúceho roka podľa predbežných odhadov rezortu práce prilepšiť o 13,12 eura mesačne.

Všetci poberatelia starobných dôchodkov by si mali od januára budúceho roka podľa predbežných odhadov rezortu práce prilepšiť o 13,12 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom by mala súčasná vláda od začiatku budúceho roka pridať mesačne 13,06 eura. Vyplýva to z doložky sociálnych vplyvov k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorou chce vláda Roberta Fica zaviesť zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu.

Invalidným penzistom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % by sa malo mesačne pridať 6,65 eura a invalidným dôchodcom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % by sa mala mesačná penzia zvýšiť o 11,64 eura. Poberateľom sólo vdovského a vdoveckého dôchodku by sa mal dôchodok od začiatku budúceho roka zvýšiť o 7,81 eura mesačne a sólo sirotského dôchodku o 4,52 eura mesačne. Presné sumy budú závisieť od výšky priemerných dôchodkov k 30. júnu tohto roka, ako aj od medziročného rastu spotrebiteľských cien a priemernej mzdy na Slovensku za prvý polrok tohto roka.

Od 1. januára budúceho roka sa majú dôchodky zvyšovať o pevnú sumu. Tá sa určí percentom priemernej sumy jednotlivých dôchodkov, pričom percento bude vychádzať z priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, o ktorom by mala v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR.

Dôchodky chcela zvyšovať o pevnú sumu už bývalá vláda Ivety Radičovej, a to v rokoch 2013 až 2016. Tá mala závisieť od dôchodcovskej inflácie a priemerného starobného dôchodku. Od roku 2017 sa mali penzie upravovať smerom nahor podľa dôchodcovskej inflácie, teda percentuálne. Tento zámer však nakoniec bývalá vládna koalícia pre pád vlády nestihla schváliť. V súčasnosti sa dôchodky upravujú o percento, ktoré vzniká spriemerovaním medziročného rastu priemernej mzdy a medziročnej inflácie za prvý polrok predchádzajúceho roka.