Tržby papierenských firiem v 1. štvrťroku rástli

Pridajte názor  Zdroj: SITA

20. 6. 2012 - Tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR sa za prvý štvrťrok tohto roku medziročne zvýšili o 11,1 percenta na 232,5 mil. eur.

Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR sa za prvý štvrťrok tohto roku medziročne zvýšili o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších vyše 209 mil. eur na tohtoročných 232,5 mil. eur. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu, a to o 9,1 percenta, zo 170,5 mil. eur na 186 mil. eur. Export pritom dosiahol 80-percentný podiel na celkových tržbách. "Náklady však rástli ešte rýchlejšie ako tržby, a to až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %," informoval generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

Zvyšovanie cien vstupov podľa neho najviac postihlo sortiment hygienických papierov, ktorému narástli ceny vstupných surovín, teda zberového papiera i buničiny. "Odvetvie po miernom raste v roku 2010 už vlani čelilo neúmerne sa zvyšujúcim cenám energií a neprimeraným tlakom obchodných reťazcov na ceny. Od začiatku tohto roka pokračujú tieto negatívne vplyvy, ktoré vlani odštartovalo aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) a úsporné opatrenia vlády vo firmách a inštitúciách," uviedol Dlhopolček. Ako dodal, avizované zvyšovanie daní a neistota okolo eurozóny len zhoršujú celkové očakávania v oblasti spotreby a vývoja realizačných cien. "V sortimente hygienických papierov očakávame v lepšom prípade stagnáciu, vývoj pri grafických papieroch bude závislý od toho, či sa ekonomika EU prepadne do recesie," zhodnotil vývoj Dlhopolček.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Firmy ZCPP SR v roku 2011 zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov s priemernou mesačnou mzdou 1 186 eur. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., a SHP Harmanec, a. s., Harmanec.