Dôvera vráti poistencom doplatky vo výške 300 tis. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

20. 6. 2012 - Nárok vznikol viac ako 13 tisíc poistencom.

Zdravotná poisťovňa Dôvera pošle za prvý kalendárny štvrťrok 2012 doplatky za lieky 13 673 poistencom. Celkovo tak poisťovňa vráti na doplatkoch 303 tis. eur. Poistenci dostanú podrobný výpis liekov, ktoré užívajú ako aj výšku sumy, akú im poisťovňa zašle. Informovala o tom PR špecialistka ZP Dôvera Monika Šimunová.

Na vrátenie doplatku majú zo zákona nárok dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí, ktorí za kalendárny štvrťrok prekročili svoj limit o viac ako tri eurá. V prípade dôchodcov je hranica 45 eur a v prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby 30 eur. Od decembra 2011 sa do limitu započítavajú všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Táto zmena sa prvýkrát premieta do praxe v prvom štvrťroku 2012, čo poistenci pocítia práve pri aktuálnom vracaní doplatkov. "Z celkového počtu poistencov, ktorí mali na vrátenie doplatku nárok, je 8 765 zdravotne ťažko postihnutých, 4 808 je dôchodcov. Najvyšší vrátený doplatok dosiahol výšku 497,25 eura," uviedla Šimunová. Ako ďalej pokračovala, najdrahším liekom, ktorý užívajú poistenci s nárokom na vrátenie doplatku, je liek na málokrvnosť, za ktorý Dôvera vráti dohromady 30 tisíc eur.