Podielové fondy sa vrátili ku kladným čistým predajom

Pridajte názor  Zdroj: SITA

19. 6. 2012 - Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, a to vo výške 12,4 mil. eur.

Podielové fondy sa v uplynulom týždni vrátili ku kladným čistým predajom. Kým v 23. týždni skončili fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností v mínuse 284,6 tis. eur, v uplynulom týždni zaznamenali kladné predaje v objeme 10,7 mil. eur. Celkové predaje fondov v 24. týždni dosiahli 46,7 mil. eur a spätné nákupy predstavovali takmer 36 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov vykázali špeciálne fondy cenných papierov, a to vo výške 12,4 mil. eur. Špeciálne fondy profesionálnych investorov zaznamenali predaje za 6 mil. eur a špeciálne fondy nehnuteľností vykázali predaje v objeme 4,6 mil. eur. Celkové predaje prevýšili spätné nákup aj v prípade fondov krátkodobého peňažného trhu, a to o 444 tis. eur.

Najvyššie záporné predaje v objeme 5,4 mil. eur zaznamenali v uplynulom týždni fondy peňažného trhu. V mínuse 2,4 mil. eur skončili aj fondy krátkodobých investícii, pričom dlhopisové fondy zaznamenali záporné predaje vo výške 1,8 mil. eur. V mínuse 1,4 mil. eur skončili aj zmiešané fondy a mínusové predaje prevyšujúce jeden milión eur zaznamenali aj fondy fondov, ktoré skončili v mínuse 1,3 mil. eur.

Najvyššie kladné predaje z jednotlivých správcovských spoločností zaznamenal Tatra Asset Management, a to vo výške 6,3 mil. eur. Asset Management Slovenskej sporiteľne skončil na druhej strane so zápornými predajmi v objeme 1,1 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 24. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/2031/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls