Rapid life vlani s poklesom poistného

Diskusia 3  Zdroj: SITA

13. 6. 2012 - Životná poisťovňa Rapid life však v tomto roku počíta s rastom novej ročnej produkcie tak, aby nielen nahradila, ale aj prekročila stav dožívajúcich zmlúv životného poistenia.

Rapid life životná poisťovňa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 4,86 mil. eur pri medziročnom znížení o 19 %. Ako spoločnosť uvádza vo výročnej správe, Slovensko sa vlani nevysporiadalo s vysokou nezamestnanosťou, čo má podľa vyjadrení zástupcov spoločnosti veľký vplyv na trh životného poistenia. Vysoká nezamestnanosť, resp. zníženie príjmov v domácnostiach sa prejavilo aj v sektore poisťovníctva a nevyhlo sa ani poisťovni Rapid. Rast predpisu poistného, ktorý firma plánovala na základe optimistických prognóz štátnych inštitúcií na rok 2011, sa teda nenaplnil.

Občania s trvalo alebo prechodne nižším príjmom majú podľa poisťovne tendenciu obmedzovať svoje výdavky a medzi prvé ich rozhodnutia patrí zrušenie poistných zmlúv na životné poistenie. Potenciálni klienti dávajú prednosť odloženiu uzavretia poistnej zmluvy na životné poistenie na neskoršie obdobie, kedy budú mať určitú finančnú istotu. Negatívny vplyv na uzatváranie životného poistenia mala podľa Rapidu aj novelizácia zákona o dani z príjmov, resp. zrušenie nezdaniteľnej časti za poistné na životné poistenie.

Finančná situácia firmy je napriek tomu podľa nej stabilná. Od roku 2002 dosahuje vo svojom hospodárení kladné výsledky. V minulom roku dosiahla zisk 373 tis. eur, ktorý sa medziročne mierne zvýšil o vyše 8 % a v tomto roku taktiež počíta so ziskom. Vychádzajúc z makroekonomických predpovedí rôznych analytikov a inštitúcií, že ekonomika bude v roku 2012 rásť, resp. že neupadne do recesie, poisťovňa spracovala optimistické interné očakávania. Obchodno-finančný plán a spracovaná plánovaná obchodná stratégia predpokladá v tomto roku nárast novej ročnej produkcie tak, aby nielen nahradila, ale aj prekročila stav dožívajúcich zmlúv životného poistenia.

Poisťovňa bola zapísaná do Obchodného registra SR v júni 1994. V oblasti životného poistenia podniká od roku 1995. Na slovenskom trhu pôsobila do konca roka 2008 pod názvom Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, pričom internacionálny názov Rapid bol pridaný v roku 2006.