Vlastníci bytov sa dostanú k výpisom z účtu bytového domu

Diskusia 1  Zdroj: SITA

22. 5. 2012 - Ministerstvo financií v novele zákona o spotrebiteľských úveroch a ďalších zákonov navrhuje umožniť vlastníkom bytov a nebytových priestorov raz za rok získať bezplatne výpis účtu bytového domu. Má to byť najmä ochranou pri čerpaní úverov na rekonštrukciu.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov by sa mali bez problémov dostať k výpisu z účtu bytového domu. Umožniť to má novela zákona o spotrebiteľských úveroch a ďalších zákonov, ktorú predložil rezort financií. "Cieľom je zaistiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu ochranu – keďže v drvivej väčšine ide o spotrebiteľov – pri čerpaní úverov na obnovu alebo rekonštrukciu bytových domov,“ konštatuje v návrhu ministerstvo financií.

Preto sa tak navrhuje novelizovať aj zákon o platobných službách, čím sa umožní vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov získať bezplatne na základe žiadosti raz ročne výpis z účtu bytového domu, v ktorom vlastnia byt alebo nebytový priestor. A to aj bez súhlasu spoločenstva alebo správcu. "Toto právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov si zároveň vyžaduje novelizáciu zákona o bankách týkajúcu sa bankového tajomstva,“ dodáva ministerstvo.

Dôvodom novelizácie zákona o spotrebiteľských úveroch je však aj povinnosť Slovenska transponovať do slovenského právneho poriadku novú smernicu stanovujúcu dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Návrh novely je momentálne v pripomienkovom konaní.