PMÚ SR odobril koncentráciu Penty Investments a Domova zdravia

Pridajte názor  Zdroj: TASR

22. 5. 2012 - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Penta Investments Limited, Cyprus nad podnikom podnikateľa DOMOV ZDRAVIA, a.s., Bratislava.

Bratislava 22. mája (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Penta Investments Limited, Cyprus nad podnikom podnikateľa DOMOV ZDRAVIA, a.s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. apríla 2012. Informoval o tom PMÚ SR.

Protimonopolný úrad SR skúmal, či uskutočnením koncentrácie nedôjde na území SR k takým zmenám, ktoré by vytvárali alebo posilňovali dominantné postavenie účastníka konania, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže.

Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevytvorí alebo neposilní dominantné postavenie podnikateľa Penta, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantných trhoch v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach.

Penta je vlastníkom investičného portfólia skupiny Penta, ktorej spoločnosti sú organizované v holdingovej štruktúre. V predmetnom oznámení koncentrácie sa uvádza, že skupina Penta pôsobí v oblasti zdravotníctva v SR prostredníctvom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenia poliklinického typu, ďalej prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach - poskytuje služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pracovnú zdravotnú službu, respektíve prostredníctvom poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ako aj zdravotnej poisťovne poskytujúcej verejné zdravotné poistenie. Skupina Penta pôsobí aj v oblasti poskytovania služieb informačných technológií, bankových služieb a služieb prenájmu nebytových priestorov.

Predmetom činnosti spoločnosti DOMOV ZDRAVIA je okrem iného maloobchod, veľkoobchod, prieskum trhu, reklamná a propagačná činnosť, poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb, faktoring a forfaiting, finančný lízing a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Spoločnosť DOMOV ZDRAVIA kontroluje sieť 40 verejných lekární v 30 mestách na území SR.