TÚ SR podporuje príchod štvrtého operátora odstraňovaním bariér na trh

Pridajte názor  
TÚ SR podporuje príchod štvrtého operátora odstraňovaním bariér na trh
Zdroj: TASR

20. 5. 2012 - Prípadný vstup štvrtého mobilného operátora na slovenský trh je predovšetkým vecou podnikateľského prostredia.

Bratislava 20. mája (TASR) – Prípadný vstup štvrtého mobilného operátora na slovenský trh je predovšetkým vecou podnikateľského prostredia. Telekomunikačný úrad (TÚ) SR proces zvyšovania konkurencie podporuje a napomáha mu predovšetkým prostredníctvom odstraňovania bariér fungovania na tomto trhu. Návštevy zástupcov zahraničných spoločností, či už z Európy alebo Ázie, však dokazujú, že záujem o novú mobilnú licenciu v SR existuje, potvrdil v rozhovore pre TASR predseda regulačného úradu Ladislav Mikuš.

"Je pravda, že prípadný štvrtý operátor vstúpi na trh, kde sú už traja hráči a veľmi silná rivalita medzi nimi. Podstatou úspechu je získať do určitého obdobia kritickú masu zákazníkov. Ak sa mu to nepodarí, jednoducho nebude úspešný. Ale to my nevieme ovplyvniť. Vieme len odbúrať prípadné bariéry, ktoré by voči novému operátorovi uplatnili aktuálni traja hráči na trhu," priblížil Mikuš. Medzi takéto kroky v minulosti patrila napríklad regulácia tzv. ukončovacích poplatkov v prospech nového subjektu na trhu či zjednodušenie a skrátenie doby prenositeľnosti telefónnych čísiel medzi jednotlivými operátormi.

Pracovné stretnutie so všetkými zainteresovanými stranami k vyhodnoteniu konzultácií k pripravovanému výberovému konaniu na rozdelenie mobilných frekvencií sa na pôde TÚ SR uskutočnilo približne pred dvoma mesiacmi a okrem firiem, ktoré už poskytujú telekomunikačné služby na Slovensku, sa ho podľa Mikuša zúčastnili aj zástupcovia zahraničných spoločností. "Boli na prieskumnej misii, zastupovali firmy z východnej Ázie, aj z Európy, ale nepovedali nám konkrétne koho. Neboli to priamo zamestnanci tých podnikov, boli to ich emisári, ktorí prišli na prieskum," vysvetlil.

S finančnými skupinami ako J&T či PPF, ktoré sa v médiách tiež spomínajú ako možní záujemcovia o frekvencie, predstavitelia úradu podľa svojho šéfa nehovorili. Zároveň však upozornil, že pripravovaná súťaž, a teda aj možnosť získania predávaných frekvencií, je otvorená v podstate každému. "Bude zverejnená "licencia", individuálne povolenie na používanie týchto frekvencií, kde budú jasne stanovené podmienky, čo, ako a dokedy majú operátori splniť. Úspešný uchádzač bude musieť plniť tieto povinnosti," zdôraznil Mikuš.

Otázkou do ďalších diskusií je podľa neho prevoditeľnosť takýchto povolení, v súčasnosti je však zaužívanou praxou, že väčšina regulátorov túto možnosť na niekoľko rokov blokuje. Dôvodom je práve zabezpečenie reálneho spustenia mobilných služieb. "My frekvencie neprideľujeme na to, aby to bol nejaký cenný papier a voľne sa s tým obchodovalo, takže ak by to kúpil aj finančný investor, bude musieť reálne spustiť tieto služby. Ak sa mu to nepodarí, príde o oprávnenie aj o peniaze, ktoré zaplatil v dražbe," upozornil šéf TÚ SR.

Úrad má totiž v takomto prípade zo zákona možnosť začať správne konanie, v prípade zistenia porušenia povinností uložiť nápravnú lehotu, dokedy má dotknutý subjekt vykonať nápravu a v prípade, že ani v tomto termíne k náprave nedôjde, môže TÚ SR už pridelené povolenie opäť odňať.