Zmluvy so SP podpísala tretina poskytovateľov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

16. 5. 2012 - Dohodu o elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou podpísalo už 1 143 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z celkového počtu 3 243 to predstavuje 35,25 percenta, teda viac ako jednu tretinu.

Dohodu o elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou (SP) podpísalo už 1 143 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z celkového počtu 3 243 to predstavuje 35,25 percenta, teda viac ako jednu tretinu. "Od spustenia ostrej prevádzky plne automatizovaného evidovania, kontroly a zúčtovania zdravotných výkonov na začiatku mája 2012, prišli do Sociálnej poisťovne elektronicky prvé zúčtovacie doklady, za ktoré už posielame prvé platby. Priame reakcie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti potvrdzujú, že elektronickú formu spracovania zúčtovacích dokladov vítajú pre pružnosť, efektívnosť a prehľadnosť," uviedla pre agentúru SITA riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová.

Sociálna poisťovňa podľa nej zároveň už niekoľko týždňov s údivom sleduje účelové odrádzanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od podpísania dohody o elektronickom potvrdzovaní zdravotných výkonov. "Žiaľ, deje sa zo strany Asociácie súkromných lekárov, ústami jej prezidenta MUDr. Ladislava Pásztora, so snahou podmieniť podpísanie dohody zvýšením platieb lekárom za zdravotné výkony, ktoré realizujú na účely sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa sa so všetkou rozhodnosťou ohradzuje voči snahe zneužiť túto situáciu na neopodstatnené zvýšenie nákladov Sociálnej poisťovne," poznamenala Ďuriačová.

Zdôraznila, že partnerom Sociálnej poisťovne sú samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí podpísaním dohody dostávajú individuálne prostredníctvom bezpečnostných predmetov prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne. Dohoda sa vôbec netýka stanovenia cien za výkony, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prepláca Sociálna poisťovňa. Cena za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia je katalógová a je určená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva SR, nie je predmetom rokovania so Sociálnou poisťovňou, uviedla Ďuriačová. Pripomenula, že SP všetkým poskytovateľom posielala listy, uskutočnili sa viaceré stretnutia, lekári boli o projekte a jeho cieľoch informovaní a aj dnes je každá pobočka pripravená odpovedať na všetky otázky.

Elektronizácia zdravotných výkonov je podľa hovorkyne SP riešenie, ktoré je prospešné nielen pre Sociálnu poisťovňu, ale aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Navrhovaný postup – zmeniť dvojkrokovú "papierovú“ komunikáciu za jednokrokovú elektronickú – šetrí podľa nej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti náklady a čas, ktorý môžu využiť v prospech pacienta. "Zmenou sa prácnosť pre poskytovateľov znižuje minimálne o polovicu. Evidencia, kontrola a úhrada zúčtovacích dokladov je automatizovaná, zasielanie faktúr lekárom odpadá a vylúčenie manuálnych zásahov umožňuje bezchybné spracovanie údajov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tiež získavajú prehľad o všetkých úhradách zdravotných výkonov, a to i spätne a môžu si vygenerovať potvrdenia o úhrade za zdravotné výkony pre účely účtovnej evidencie. Neexistuje technické obmedzenie," konštatovala. Počítač s pripojením na internet má podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2008 patriť k základnej výbave každej ambulancie. "Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má počítač a internet, podobne komunikuje nielen so zdravotnými poisťovňami, ale z pozície zamestnávateľa už aj so Sociálnou poisťovňou," podotkla Ďuriačová.

Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Ladislav Pásztor pre agentúru SITA koncom marca uviedol, že odporúčanie nepodpisovať zmluvy dostali členovia Zdravity. Ide o občianske združenie lekárov založené s cieľom formulovania spoločných požiadaviek na obsah zmlúv a dodatkov. Funguje na základe plnej moci, ktorú lekári odovzdali práve Pásztorovi. Tomu sa na zmluve od Sociálnej poisťovne nepozdáva, že ju s lekármi nikto vopred neprerokoval. Súčasná situácia je podľa neho dôsledkom nedostatočnej komunikácie zo strany Sociálnej poisťovne. "Zdravita o.z. nesúhlasí s návrhom zmluvy o elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou. V najbližších dňoch budeme rokovať s vedením Sociálnej poisťovne o možnostiach dobrovoľnej elektronickej komunikácie, ale aj o ďalších otázkach. Zatiaľ k žiadnej dohode nedošlo," uvádza sa na internetovej stránke ASL z 23. apríla.