Podielové fondy vykázali kladné predaje za 2,4 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

15. 5. 2012 - Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov zaznamenali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, a to vo výške 14,7 mil. eur.

Podielové fondy pokračovali v kladných čistých predajoch aj v uplynulom týždni. Celkovo fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vykázali v 19. tohtoročnom týždni predaje vo výške 31 mil. eur a spätné nákupy za 28,6 mil. eur. Čisté predaje fondov tak dosiahli 2,4 mil. eur. Naposledy vykázali podielové fondy záporné predaje v medzitýždennom hodnotení v 10. týždni, keď skončili v mínuse takmer 5 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov zaznamenali v uplynulom týždni špeciálne fondy cenných papierov, a to vo výške 14,7 mil. eur. Špeciálne fondy nehnuteľností skončili s predajmi za 1,1 mil. eur a kladné predaje v objeme 494 tis. eur zaznamenali aj špeciálne fondy profesionálnych investorov. Celkové predaje prevýšili spätné nákupy aj v prípade špeciálnych fondov alternatívnych investícií, a to o 282 tis. eur.

Fondy z kategórie iné zaznamenali na druhej strane záporné čisté predaje v objeme 6,3 mil. eur a fondy peňažného trhu skončili v mínuse 2,7 mil. eur. Spätné nákupy prevýšili celkové predaje aj v prípade zmiešaných fondov o 1,4 mil. eur a akciové fondy skončili v mínuse 1,3 mil. eur. Záporné predaje v objeme 1,2 mil. eur vykázali v uplynulom týždni aj fondy krátkodobých investícií, pričom fondy fondov skončili v mínuse 675 tis. eur. Dlhopisové fondy zaznamenali záporné predaje za 402 tis. eur a fondy krátkodobého peňažného trhu vykázali mínusové predaje za 206 tis. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých správcovských spoločností vykázal v uplynulom týždni VÚB Asset Management, a to v objeme 6,8 mil. eur. Správca KBC AM + Global Partners + Horizon zaznamenal na druhej strane mínusové predaje za 6,8 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 19. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/1963/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls