Priemerná starobná penzia predstavuje 375 eur

Diskusia 10  Zdroj: SITA

13. 5. 2012 - Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu apríla dostávalo 29 tis. penzistov, dosahoval v priemere 373,2 eura.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu apríla predstavoval 374,75 eura. V porovnaní s aprílom minulého roka išlo o nárast o 14,7 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo takmer 963 tis. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu apríla dostávalo 29 tis. penzistov, dosahoval v priemere 373,2 eura. Medziročne išlo o nárast o 12,4 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol koncom apríla na úrovni 189,9 eura, čo je v medziročnom porovnaní nárast takmer o 5,5 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 332,6 eura. Oproti aprílu 2011 je to nárast o 11 eur. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 225,4 tis. poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu apríla v priemere 229,2 eura, čo je medziročný nárast o 8 eur. Tieto dôchodky pritom dostávalo takmer 298 tis. ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 38,3 tis. vdovcom, bola ku koncu apríla na úrovni 175,1 eura. Oproti koncu apríla minulého roka je to zvýšenie o 6,7 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci minulého mesiaca 28,9 tis. osôb, a to v priemernej výške 129,2 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 2 eurá.

Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 3,3 %. Takýto nárast zohľadňuje medziročnú infláciu a medziročný rast priemernej mzdy za prvý polrok 2011. Dôchodky sa zvyšujú o percento, ktoré vzniká spriemerovaním týchto dvoch veličín. Priemerná mzda na Slovensku v prvom polroku minulého roka medziročne vzrástla o 3 %. Spotrebiteľské ceny sa za prvých šesť mesiacov vlaňajška medziročne zvýšili o 3,6 %.