Union ku koncu marca s poistným za 11,06 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

9. 5. 2012 - V prvých troch mesiacoch dosiahla poisťovňa zisk 1,45 mil. eur

Poisťovňa Union dosiahla v prvom kvartáli hrubé predpísané poistné 11,06 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to zníženie zhruba o jedno percento. Ako ďalej vyplýva z predbežného vyhlásenia, v neživotnom poistení dosiahla predpis 8,4 mil. eur, čo je medziročne približne na rovnakej úrovni. V životnom poistení to bolo poistné 2,64 mil. eur pri medziročnom znížení o 6 %.

Medzi hlavné udalosti prvého štvrťroka spoločnosť zaradila vyššie poistné udalosti nad 50 tis. eur, a to v poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu a v poistení zodpovednosti dopravcu. V prvých troch mesiacoch dosiahla poisťovňa zisk 1,45 mil. eur. Ku koncu marca minulého roka pritom vykázala stratu 112,4 tis. eur.

V minulom roku dosiahla čistý zisk 1 mil. eur. V roku 2010 pritom vykázala stratu takmer 2 mil. eur. Dôvodom boli vtedy najmä náklady spojené so začiatkom poskytovania poistenia motorových vozidiel a aj povodne. Predpísané poistné sa vlani medziročne zvýšilo takmer o 8 % na 43,3 mil. eur.

Poisťovňa Union vznikla v roku 1992. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. V roku 1997 sa jej majoritným akcionárom stala poisťovacia skupina Eureko, ktorá od roku 2012 pôsobí pod značkou Achmea. Jej 100-percentnou dcérskou spoločnosťou je aj Union zdravotná poisťovňa, ktorá na Slovensku vznikla v roku 2006.